Vimeo

Op de zogenoemde G8 van de Filosofie, onlangs georganiseerd in Amsterdam, filmde ik de jonge Australische filosoof Damon Young. Hij hield een voordracht gebaseerd op zijn nieuwste boek, Damon Young is in zekere zin een klassieke filosoof, die stoffig geworden vraagstukken opnieuw tegen het licht houdt.

Daarbij is hij wars van ideologie en gaat hij opnieuw op zoek naar zaken als ‘menselijke waardigheid.’ Hij spreekt over ‘wholeness’ als antwoord op de dagelijkse aanslag die de moderne technologie en de steeds strakker georganiseerde werkomgeving in een permanent onzekere arbeidsmarkt op ons plegen. Young deinst er dan ook niet voor terug om zaken als fitness en gezond eten in een filosofische context te plaatsen.

In een wereld van tanende bestaanszekerheid, waar de informatietechnologie grotendeels de plaats heeft ingenomen van het aloude gesprek, is de mens opnieuw aangewezen op zichzelf. Hij moet, letterlijk, leren om de tijd te nemen voor zichzelf. Alleen die houding al is een revolte. Zo wordt de tuin, als plaats voor reflectie, een plaats van verzet.

De Franse filosoof liet zijn hoofdpersoon Candide in het gelijknamige boek, nadat hij tijdens zijn omzwervingen in aanraking was gekomen met alle menselijke slechtheid, het inzicht verwoorden dat we ‘onze eigen tuin moeten onderhouden.’ Damon Young geeft die houding een nieuw jasje. Volgens hem is het onderhoud van een tuin een voorwaarde om vrij te kunnen zien en denken - overigens ook precies de doelstelling van mijn ‘videotuin’.

Bij het ingaan van mijn zomerstop vraag ik dan ook uw (liefst onverdeelde) aandacht voor een mijmering, als het even kan: gezeten in uw tuin natuurlijk.

Mini-docu: Landen zijn het verleden, steden de toekomst Grensoverschrijdende problemen als klimaatverandering, belastingontduiking en immigratie tonen aan dat de nationale politiek haar beste tijd gehad heeft - zelfs als je het op Europees niveau probeert te organiseren. De Amerikaanse politicoloog Benjamin Barber heeft een oplossing: maak van de burgemeester de president van de toekomst. Bekijk hier de lezing van Benjamin Barber Mini-docu: Hoe de paus het opneemt tegen de maffia Tussen de gevestigde orde in Italië en de maffia bestaat al jaren een problematische verhouding. Dat geldt voor de politiek, de rechterlijke macht en zeker ook voor de kerk. Maar de nieuwe paus brengt een nieuw geluid: hij excommuniceerde onlangs de maffiosi - een historisch moment. Een verslag uit Calabrië, terrein van machtigste maffia van Italië, door gastcorrespondenten Nicola Barbuto en Sanne de Boer. Bekijk hier de documentaire