De laatste maanden worden we getrakteerd op de ene na de andere onthulling over de afluisterpraktijken van de NSA en de Engelse GHCQ. Het nut van deze onthullingen heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen.

Voor de gemiddelde buitenstaander is deze vloedgolf aan nieuws verwarrend. Wat is nu precies PRISM? Waar staat BLARNEY voor? En hoe verhouden die zich tot elkaar? Wat betekent de onthulling van de afluisterpraktijken in Frankrijk voor ons? Hoe kan de NSA Nederlandse metadata onderscheppen? Komen dezelfde telecomproviders in verschillende onthullingen terug en zo ja wat is hun rol? Er is al erg veel informatie gepubliceerd, maar het is moeilijk een betrouwbaar overzicht te krijgen omdat de informatie zo verspreid is.

Bij deze wil ik een oproep doen aan lezers om ons te helpen orde te brengen in de informatiechaos.

We willen alle gepubliceerde informatie structureren door ze in een netwerkdatabase te zetten ( ). Daarin plaatsen we informatie over: surveillanceprogramma’s, softwareprogramma’s, , informatie over betrokken organisaties, bedrijven, toezichthouders en belangwekkende bronnen. Het voordeel van dit structureren is dat we verbanden kunnen zien tussen de verschillende onthullingen, meer duidelijkheid krijgen over wat precies wat doet, wie betrokken zijn. Daarnaast leidt structurering hopelijk ook tot nieuwe inzichten: zo kunnen we punten met elkaar verbinden die tot nu toe los leken te staan.

Het is niet overdreven veel werk, maar wel teveel voor één persoon. Ik wil graag met een aantal mensen, max 10, de beschikbare stukken doorspitten en analyseren, de database opzetten en bijhouden. Ik ben specifiek op zoek naar:

1) Mensen die een technische achtergrond hebben en met een NoSQL of neo4j database overweg kunnen.

2) Mensen met een technische achtergrond in telecommunicatie of cybersecurity.

3) Mensen die erg nauwkeurig zijn en bereid zijn hier een aantal uren aan willen besteden.

De communicatie zal voorlopig online verlopen. Als het handig is, kunnen we ook een zaterdag afspreken en bij elkaar komen. Op den duur moet de database voor iedereen vrijelijk te gebruiken zijn.

Komende week verzamelen we de mensen en maken we een opzet en dan kunnen we beginnen.

Heb je interesse om mee te doen en kun je de komende twee weken een paar uur missen, meld je dan aan via dimitri at decorrespondent punt nl. Mijn PGP: 4D0098C0.