Vimeo

‘Rond Schiphol verblijven gedurende het hele jaar substantiële aantallen Deze vogels zijn door hun gewicht en gedrag een fors risico voor de veiligheid van het luchtverkeer. Vanaf 2008 is een beleid in gang gezet om de veiligheid voor de luchtvaart te verbeteren door het aantal ganzen rond de luchthaven Schiphol te laten dalen.’

Zo opent het uit 2013. Een schitterend stuk ambtenarenproza. Neem de ‘risicoganzen’ die het vliegverkeer bedreigen. Of het ‘gans-vliegtuigincident,’ voor als het misgaat.

En het gaat steeds vaker mis. Al helemaal in het vakantieseizoen. Dan willen de vliegtuigen vliegen, maar de ganzen ook. Gezamenlijk is dat te veel vliegverkeer. En dus moet het aantal vluchten worden teruggebracht.

Van de ganzen dan.

Vooruit, nog een citaat:

‘Het in de Flora- en faunawet omschreven wettelijk erkende belang - veiligheid van het luchtverkeer - prevaleert boven de individuele bescherming van individuen en groepen ganzen.’

De strijd tussen mens en dier

Concreet betekent dit het volgende: nu leven er 5.000 grauwe ganzen binnen een straal van 10 kilometer rond Schiphol. Dat aantal moet eind deze zomer zijn geslonken tot 1.000, ‘middels een doelgerichte en doelmatige aanpak’ uiteraard.

Hoe gaat de uitvoering in zijn werk? Daarover gaat de korte film van Rosanne Kropman en Jasper Juinen. De film heet Grauw, naar de meest risicovol geachte ganzensoort. Vanaf medio mei zijn de dieren in de rui, en kunnen daardoor niet vliegen. Dat is een ideaal moment om met ruimen te beginnen.

Ter plaatse wordt het probleem van de aanvaring tussen ganzen en vliegtuigen een strijd tussen mens en dier. Een van de uitvoerders van het Ganzenbeheerplan vergelijkt die strijd met een schaakspel: omdat zowel mens als dier vooruitdenkt, is het zaak je tegenstander zo snel mogelijk mat te zetten.

en brengen dat ‘spel’ gortdroog in beeld. Ik weet zeker dat u straks in het vliegtuig toch even aan de ganzen denkt. Let op: de beelden kunnen door sommigen als schokkend worden ervaren.

Eerdere mini-documentaires:

Een dag uit het leven van een sluipschutter tegen IS Op weinig plekken was de strijd tegen Islamitische Staat zo heftig en langdurig als in de Syrische grensstad Kobani. Daar heroverden de Koerden langzaam hun straten op de terreurbeweging. Filmmaker Reber Dosky trok erheen en maakte voor ons een uniek portret van een sluipschutter die ten strijde trekt tegen IS in een gehavende stad. Bekijk hier deze mini-docu São Paulo droogt uit! Het drinkwater van de grootste stad van Brazilië is op. De politiek heeft geld in prestigeprojecten gestoken, de primaire levensbehoeften vergetend. En zo staarde gastcorrespondent Elizabeth Salgado opeens naar een kraan waar geen water meer uitkwam. In de film die ze voor ons maakte, gaat ze op zoek naar de bron van de schaarste. Bekijk hier deze mini-docu