Het verhaal van de dag van vandaag is geschreven door twee kersverse correspondenten: Marilse Eerkens (1967) en Ewoud Poerink (1975). Zij zullen zich als correspondenten Kinderopvang & Zorg de komende maanden verdiepen in het leven van de allerjongsten.

Hoe is de kinderopvang in Nederland precies geregeld? Welke belanghebbenden spelen de grootste rol? Wat gaat er mis, maar ook: hoe kan het beter? Wat kunnen wij leren van de opvang in het buitenland?

Deze vragen zijn van niet te onderschatten belang. Niet alleen omdat in Nederland meer dan 700.000 kinderen naar de kinderopvang gaan, maar vooral omdat de manier waarop wij - als ouders, als samenleving - omgaan met kinderen tussen de nul en vier jaar van zeer grote invloed is op een mensenleven. Onderzoeken waarover Ewoud Poerink en Marilse Eerkens vandaag schrijven in hun openingsverhaal wijzen uit dat weinig zo bepalend is voor hoe een mens zich in zijn leven ontwikkelt dan de zorg en aandacht die hij krijgt in deze jongste levensfase.

Marilse Eerkens en Ewoud Poerink zijn niet de eerste de beste als het gaat om dit onderwerp. Marilse is psycholoog en journalist en werkte vijf jaar lang als redacteur voor het tijdschrift J/M Ouders. Ook schreef zij, op basis van anderhalf jaar onderzoek, het boek  (2012). Ze is moeder van drie kinderen, van respectievelijk 17, 14 en 9 jaar. 

Ewoud is historicus en schrijver en verdiepte zich, na een aantal slechte ervaringen op de crèches van zijn kinderen (nu 6 en 2 jaar oud) de afgelopen jaren in de kinderopvang. Daarover schreef hij in 2012 het boek  Samen zullen zij op vervolgonderzoek uitgaan en hun bevindingen op regelmatige basis delen in onderzoeksstukken, kortere anekdotes en interviews met de belangrijkste betrokkenen. Niet te missen als u zelf (jonge) kinderen heeft, maar net zo lezenswaardig voor iedereen die begaan is met de jongste generatie.

Je kunt Marilse Eerkens en Ewoud Poerink vanaf nu volgen.