Als lid van De Correspondent kun je onbeperkt verhalen lezen, meediscussiëren met correspondenten, meehelpen aan journalistiek onderzoek, artikelen opslaan en delen en de site aanpassen aan je persoonlijke voorkeuren. Dat krijg je terug voor je ledengeld.

Maar wat doen we nog meer met je financiële bijdrage?

In dit financieel jaarverslag geven we antwoord op die vraag. Omdat we graag verantwoording afleggen aan jullie, onze 37.000 financiers. Hierbij delen we dus hoe we jullie geld hebben geïnvesteerd, zodat jullie weten waar je heen gaat.

De verdeling is als volgt.

55,4 procent - Salarissen voor vaste werknemers en honoraria voor schrijvende freelancers

  • We geven meer dan de helft van het ledengeld uit aan het maken van journalistieke producties. Zo vroegen we 186 gastcorrespondenten om verhalen voor ons te schrijven. Daarnaast hebben een eigen tuin, zoals Johannes Visser (Onderwijs), Sander Heijne (Zorg), Bart de Koning (Politie) en Marian Cousijn (Actuele Beeldende kunst). Het vaste team van De Correspondent bestaat inmiddels uit dertig man. Zie verderop in het verslag wie dat zijn.

17,3 procent - btw

  • We moeten helaas 21 procent btw afdragen, terwijl een papieren journalistiek medium 6 procent btw moet afstaan. Een bizar gevolg van verouderde wetgeving. Als we 21 procent over de verkoopprijs berekenen, komen we uit op 17,36 procent. We kunnen de btw wel weer aftrekken van de omzet bij de btw-aangifte.

9,1 procent - De (verdere) ontwikkeling van ons platform

  • Onze site is nooit af. Met ons team van en onze partners van creatief bureau blijven we functies ontwikkelen die onze journalistiek verrijken. Denk aan de dit jaar gelanceerde zoekfunctie, de printfunctie, de betere reactiemogelijkheden, de persoonlijke leesinstellingen en een gastauteuroverzicht. Het komende halfjaar werken we aan het bouwen van de dossiers. Is er nog iets wat je aan de site verbeterd wilt zien? Laat het ons onder dit stuk weten!

5,8 procent - Fotografie & illustraties

Bij De Correspondent vinden we het heel belangrijk om verhalen niet alleen met tekst te vertellen. Daarom investeren we veel in fotoseries en vaste illustratoren. Veel van het beeld dat je op de site ziet, is exclusief voor De Correspondent gemaakt. Dit zodat tekst en beeld elkaar kunnen versterken. Zo reist onze prijswinnende correspondent Maite Vermeulen altijd met haar vaste fotograaf Pieter van den Boogert en correspondent Lof David Van Reybrouck onlangs verslaafd te zijn aan de illustraties van tekenaar Tzenko die bij zijn odes verschijnen.

  • Onze bestaat uit chef Sterre Sprengers, beeldredacteur Lisa Klaverstijn en vormgever Leon Postma.
  • 35 verschillende illustratoren hebben werk gemaakt in opdracht van De Correspondent.
  • Bij 157 verhalen hebben we speciaal voor ons gemaakte illustraties gepubliceerd.
  • 44 verschillende fotografen hebben werk gemaakt in opdracht van De Correspondent.
  • Bij 131 verhalen hebben we speciaal voor ons gemaakte foto(serie)’s gepubliceerd.
  • Aan 45 verhalen heeft Sterre fotografie- of kunstprojecten gekoppeld.

5,8 procent - Redactiekosten

Denk hierbij aan lunch en koffie, maar ook laptops, beeldschermen, treinkaartjes, autoritten, journalistieke reizen, boeken en cursussen.

2,5 procent - Huur van de redactie

Onze redactie huist aan de Weesperzijde 94 in Amsterdam. Een enthousiaste lezer bood een prachtige ruimte onder zijn huis te huur aan, waar correspondenten kunnen schrijven en ideeën uitwisselen. We moesten er in januari een extra zaal bijhuren om de nieuwe correspondenten onder te kunnen brengen, dus onze huurkosten zijn iets toegenomen.

0,8 procent - Marketing & evenementen

Adverteren doen we voornamelijk op Facebook, waar we 110.000 likers aanmoedigen om ook lid te worden. Daarnaast brengen we onze journalistiek een paar keer per jaar naar het podium. Denk aan onze kunsttalkshow of de en de avond in de Amsterdamse Stadsschouwburg over de toekomst van de banken met Deze avonden verdienen zichzelf grotendeels terug door de kaartverkoop, maar nog niet helemaal. Aanstaande 10 oktober organiseren we trouwens een om ons tweejarig bestaan te vieren.

3,3 procent - Overige kosten

Denk hierbij onder andere bedrijfsvoerings-, verzekerings-, juridische-, financierings- en bankkosten. Zo gaat er, als je het lidmaatschapsgeld overmaakt, ongeveer 50 cent op aan transactiekosten. En notarissen, juridisch adviseurs, boekhouders en verzekeraars doen hun werk ook niet voor niets.

Wie werken er voor De Correspondent?


En we stellen ook graag onze collega’s van Momkai voor

Daarnaast werken we samen met onze mede-oprichter, het creatief bureau Momkai. Zij werken voor minimaal een derde van hun tijd aan De Correspondent:


Andere inkomstenbronnen

Hoewel we voornamelijk afhankelijk zijn van jullie financiële bijdrage, hebben we ook enkele andere inkomstenbronnen. Welke dat zijn en waar we ze voor aanwenden, lees je hieronder.

Sprekersbureau

Correspondenten worden geregeld gevraagd voor lezingen bij organisaties en conferenties. Onze redactiemanager Floor Milar regelt dan de zakelijke en praktische afhandeling voor de correspondenten. Zo vergroten we onze journalistieke impact, tegelijkertijd levert het nieuwe inkomsten op. Het grootste gedeelte van de spreekvergoeding gaat naar de spreker zelf, de rest gaat naar het redactiebudget.

Steun van Stichting Democratie en Media

Daarnaast we van Stichting Democratie en Media in 2014 een lening, gift en investering die samen een waarde van 450.000 euro hadden. Dit hebben we besteed aan de technische ontwikkelingen van het platform en de van Jos de Putter.

Boekenuitgeverij

Als een auteur de aandacht van een lezer urenlang wil vasthouden, is een boek nog steeds het beste medium. Daarom vinden we een boek een logische volgende stap in het journalistieke proces. Zo werkte correspondent Rutger Bregman de ideeën uit zijn tuin verder uit in het boek Dat kwam in september 2014 uit, was in augustus 2015 aan een vijfde druk toe en is inmiddels 13.000 keer verkocht. Ook gaven we samen met uitgeverij Lemniscaat het Essay van de Maand van de Filosofie uit. Dat schreven Rutger en correspondent Economie Jesse Frederik samen. Er gingen bijna 20.000 exemplaren over de toonbank. stuurt de uitgeverij aan en presenteert binnenkort een nieuwe titel. De behaalde winst uit de boekenuitgeverij steken we in nieuwe boeken.

Donaties

Veel leden doneren een extra bedrag bovenop hun lidmaatschap, waar we ontzettend dankbaar voor zijn! Daarnaast kregen we steun van de volgende journalistieke fondsen: Fonds Bijzondere Journalisteke Projecten, Free Press Unlimited Postcodeloterij Fonds en het Mediafonds. Van die inkomsten betalen we journalistieke buitenlandreizen en bijzondere projecten van onze correspondenten.

Doorplaatsingen

Soms willen buitenlandse media een stuk van ons overnemen. De vergoedingen die we hiervoor krijgen, vloeien terug naar het redactiebudget.

Ook lid worden van De Correspondent?

Word lid Lees je onze verhalen met plezier en wil je nieuwe artikelen mogelijk maken? Word dan ook lid van De Correspondent voor slechts 60 euro per jaar of 6 euro per maand. Ja, ik doe mee!