Spring naar inhoud

Oud onderzoek toont aan: zelfs als het ons geld kost, willen we nog een baan

Deze week schreef ik over nieuw onderzoek dat bevestigt dat mensen helemaal niet lui worden van een uitkering. De meeste mensen willen iets maken van hun leven, en vaak het liefst in een betaalde baan.

In het stuk schreef ik ook over de zogenoemde ‘armoedeval’, die ervoor kan zorgen dat mensen alsnog in een uitkering blijven vastzitten. Dat kan gebeuren als je, bijvoorbeeld als alleenstaande moeder, in de bijstand zit en er financieel op achteruit gaat als je een betaalde baan zou aanvaarden (omdat je dan het recht om allerlei toeslagen zou verliezen.)

In theorie klinkt dit best logisch. Maar een lezer tipte me dat er maar weinig empirisch bewijs is voor zulke gedragseffecten van de armoedeval. Of althans: mensen kunnen er wel financieel op achteruitgaan door aan het werk te gaan, maar dit wil niet zeggen dat ze geen baan willen. Al in 2007 bleek uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat uitkeringsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden even hard zoeken naar werk. Ook uit onderzoek van de Inspectie Werk en Inkomen uit 2010 is gebleken dat mensen regelmatig werk accepteren zonder economisch voordeel.

Blijkbaar is de behoefte aan werk groter dan de behoefte aan geld.

In 2012 stond er in Binnenlands Bestuur een goed artikel over de armoedeval. Hier vind je mijn artikel over de vraag of je lui wordt van een uitkering.
Correspondent Vooruitgang