Spring naar inhoud

Samenwerkende jeugdprofessionals vragen Kamer om opheldering over benoemingsprocedure Kinderombudsman

‘De Tweede Kamer gaat niet over het personeelsbeleid bij de Ombudsman.’

Dat was kort samengevat de reactie van de verschillende fracties toen bekend werd dat Ombudsman Reinier van Zutphen het contract van Kinderombudsman Marc Dullaert niet wilde verlengen.

Maar wie de wet erop naslaat, ziet dat deze uitspraak niet klopt. Daarin staat namelijk dat de Tweede Kamer een substituut-Ombudsman (zoals de Kinderombudsman) mág herbenoemen.

Waarom maakt de Tweede Kamer dan geen gebruik van dat recht?

In een brief aan de Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer vraagt onderwijsjurist Katinka Slump (en een grote groep medeondertekenaars waaronder hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Robert Vermeiren en hoogleraar jeugdbescherming Ido Weijers) om meer duidelijkheid.

‘Kunt u inzicht verschaffen in de belangen die door u zijn afgewogen en waarom u het belang van de Nationale Ombudsman om een eigen team samen te stellen zwaarder hebt laten wegen dan het belang van de continuïteit binnen het instituut Kinderombudsman?’ luidt een van de eerste vragen.

Verder wordt in de brief om opheldering gevraagd over de standpunten van de verschillende fracties. Met welke argumenten onderbouwen de verschillende partijen hun besluit om niet gebruik te maken van hun recht om het contract van Dullaert te verlengen? En als zij dat niet willen laten weten, waarom is dat dan zo?

Tot slot willen Slump en co. weten waarom de bijeenkomsten van de Kamercommissie nog steeds in beslotenheid plaatsvinden. Slump schrijft: ‘Gezien het belang van openbaar bestuur [...] is er mijns inziens geen reden voor uw commissie om over dit onderwerp in beslotenheid te vergaderen.’

Aan het einde van haar brief benadrukt Slump dat in een land waarin het Kinderrechtenverdrag na dertig jaar nog niet naar behoren is geïmplementeerd, het van essentieel belang is dat de Kinderombudsman onafhankelijk is. Tot op heden is het niet duidelijk of dit echt wel het geval is. De manier waarop de Tweede kamer handelt, wekt de indruk dat de Kinderombudsman eerder ónder dan naast de nationale Ombudsman staat.

Ik blijf het volgen.

Lees hier meer over het protest Lees hier wat de wet over de Ombudsman zegt Lees hier een eerder verhaal van mijn hand over de zaak
Correspondent Kinderomgang