Spring naar inhoud

Universiteitsraad Rijksuniversiteit Groningen mag van de minister geen kritische toezichthouder aanstellen

Vorige week heeft het ministerie van Onderwijs de Universiteitsraad van de Rijksuniversiteit Groningen informeel laten weten dat het onderwijsjurist Katinka Slump - voorkeurskandidaat voor de Raad van Toezicht - afwijst. Ook nu kandidaat nummer twee, favoriet van de minister, niet meer beschikbaar blijkt.

De voormalig voorzitter van de Universiteitsraad Hilly Mast zei op Twitter dat de afwijzing van Slump heeft plaatsgevonden op ‘bedenkelijk gronden.’ Slump zou bepaalde zorgen bij de minister niet hebben kunnen wegnemen.

Die zorgen hebben volgens Bart Beijer, voorzitter van de personeelsfractie van de Universiteitsraad, zeer waarschijnlijk te maken met de kritische houding van Slump ten aanzien van het ministerie van Onderwijs.

Slump had tweemaal een aanvaring met ambtenaren op het ministerie omdat zij volgens haar poogden haar werk als onderwijsadvocaat onmogelijk te maken. Ook liet Slump zich meerdere keren kritisch uit tegenover de pers.

Tijdens een voorgesprek over de kandidatuur van Slump tussen ambtenaren van het ministerie en leden van de Universiteitsraad werd die kritische houding uitgebreid aan de orde gesteld.

Slump zelf kreeg in een later gesprek de vraag voorgelegd of zij zich ervan bewust was dat zij zich als toezichthouder terughoudend moest opstellen tegenover de media. Het zou voor een minister nu eenmaal ‘niet plezierig zijn als een lid van een Raad van Toezicht van een van haar openbare universiteiten haar beleid publiekelijk aan de kaak stelt,’ aldus een van de ambtenaren van het ministerie.

Slump heeft geweigerd dit toe te zeggen. ‘Ik kom op voor de rechten van alle kinderen en jongvolwassenen waarvoor wij als maatschappij met elkaar verantwoordelijkheid dragen. [...] Ik zal mijn kennis blijven delen met ieder die zich voor deze jonge mensen wil inzetten,’ mailde ze de ambtenaren later.

In een reactie laat het minsterie van Onderwijs weten dat de beweringen van zowel Hilly Mast als Bart Beijer niet berusten op de waarheid en dat de quote van de ambtenaar niet wordt herkend. Slump is niet benoemd omdat zij ‘niet past in het profiel van een interne toezichthouder.’

Lees hier mijn interview met Katinka Slump
Correspondent Kinderomgang