Wat is er waar over windmolens? De factcheckers gecheckt

De afgelopen maanden hebben Yorick Smakman en ik vijf veelgehoorde beweringen uit de maatschappelijke discussie over windenergie tegen het licht gehouden. We wilden feiten van fictie onderscheiden en afrekenen met de onwaarheden die in het levendige debat over windmolens voorbijkomen.

Er kwamen talloze nuttige aanvullingen en reacties van leden van De Correspondent op onze artikelen. Dit waren er zoveel, dat wij na het afronden van de reeks het gevoel hebben nog niet klaar te zijn met ons werk. Onze artikelen dienden eerder als een startpunt van een discussie dan als eindpunt. Om recht te doen aan deze waardevolle bijdragen, gaan we met de constructiefste aan de slag.

Bij sommige artikelen ontstond vooral discussie over de door ons gebruikte cijfers. De door leden genoemde aanvullende cijfers vormen genoeg aanleiding om nog eens kritisch naar onze afwegingen te kijken en een heel nieuw artikel schrijven. Dit gaan we dan ook doen.

Maar lang niet alle waardevolle bijdragen gingen over de cijfers die we gebruikten in onze stukken. Er waren ook veel reacties over de vorm waarin de artikelen geschreven waren. Opmerkingen over het ontbreken van ontext en opmerkingen over dat we ons puur focusten op windenergie en niet naar andere vormen van duurzame energie hebben gekeken, bijvoorbeeld. Ook naar aanleiding van deze bijdragen kunnen we een nieuw artikel schrijven. En ook dit gaan we doen.

Beide artikelen verschijnen binnen een maand op De Correspondent. Volg ons om op de hoogte te blijven en lees hieronder onze factchecks terug.

Factcheck: ‘Windmolens veroorzaken gezondheidsschade bij omwonenden’ Factcheck: ‘Willen windmolens aan onze energievraag voldoen, dan moeten we heel Nederland volbouwen’ Factcheck: ‘Windmolenparken op zee zijn schadelijk voor het toerisme’ Factcheck: ‘Windmolens kosten meer energie dan ze opleveren en helpen het klimaat niet’ Factcheck: ‘Windmolens draaien op subsidie’
Factchecker