Spring naar inhoud

Zo reageert de Tweede Kamer op mijn stuk over de misstanden bij de landelijke ouderorganisatie Ouders&Onderwijs

Mijn stuk ‘De belangrijkste vertegenwoordiger van jouw kind houdt kritische ouders buiten de deur’ is aanleiding geweest voor het stellen van Kamervragen aan staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker (VVD).

SP-Tweede Kamerlid Tjitske Siderius wil van de staatssecretaris weten of hij het ‘wenselijk acht’ dat verschillende ouderorganisaties en een groot ouderplatform zeggen dat ze zich niet vertegenwoordigd voelen door de stichting Ouders & Onderwijs. Een club die, gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, de belangen van alle ouders zou moeten behartigen.

Waar Siderius ook vraagtekens bij plaatst, is de onafhankelijkheid van de stichting. ‘Acht u het wenselijk dat een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gesubsidieerde stichting de rol van belangenbehartiger heeft? Getuigt dit naar uw mening van een onafhankelijke positie?’

Het SP-Kamerlid benoemt verder het feit dat ouders geen lid kunnen worden van Ouders & Onderwijs. Hoe verhoudt dat zich tot de opmerking van de staatssecretaris dat Ouders & Onderwijs een belangenorganisatie voor en door ouders is?

Andere vragen gaan over de financiering van de ouderorganisatie. Siderius wil weten waar de 71.984 euro – de kosten voor de ‘fysieke werkplek’ van de directeur – precies aan uitgegeven is. Ook vraagt zij de staatssecretaris uit te leggen waarom buitenstaanders deze uitgaven niet mogen controleren.

Tot slot wil zij meer uitleg over de machtspositie van de directeur van Ouders & Onderwijs. ‘Bent u bereid te onderzoeken of stichting Ouders & Onderwijs financiële consequenties heeft verbonden aan de aanvraag voor financiering van ouderorganisaties omdat zij een Wob-verzoek hadden ingediend om meer inzicht te krijgen in de manier waarop de stichting geld uitgeeft?’

Staatssecretaris Dekker zegt binnen drie weken met antwoorden te komen.

Lees hier het stuk dat de aanleiding was de Kamervragen te stellen Lees hier de Kamervragen terug
Correspondent Kinderomgang