Veruit het mooiste woord in het verkiezingsprogramma van de PVV is ‘enzovoort.’

In de zin: ‘Geen geld meer naar ontwikkelingshulp, windmolens, kunst, innovatie, omroep enz.’

Ja, zo krijg ik alles wel op een A4’tje.

‘God schiep de hemel en de aarde. Enz.’

Het gevaar van gewenning

Nu is het niet moeilijk belachelijk te maken - er zijn zat commentaren van dat soort verschenen. Meestal in de trant van: nou, nou, had het niet wat bondiger gekund?

De verleiding is daarom groot te denken dat dit verkiezingsprogramma vintage Wilders is - niks nieuws onder de zon. Ja, ja, weg met de Koran, AOW terug naar 65, same old, same old. Je proeft dat sentiment uit het feit dat de meeste rumoer vooral ging over de vorm en minder over de inhoud.

Wie de voorstellen van de PVV tot zich door laat dringen, realiseert zich: geen groter gevaar dan gewenning

Alles went.

Maar wie de voorstellen van de PVV tot zich door laat dringen, realiseert zich: geen groter gevaar dan dit soort gewenning. Want het PVV-verkiezingsprogramma 2016 is allesbehalve vintage - het is Wilders on steroids. Mocht je je nog afvragen wat radicalisering is, lees gerust mee:

  • Hield de PVV het in 2012 nog op ‘Geen enkele moskee er meer bij,’ in 2016 is dat: ‘Alle moskeeën dicht.’
  • Vond de PVV in 2012 nog ‘duizend asielzoekers’ acceptabel, in 2016 is dat: nul.
  • Was voor de PVV in 2012 een ‘immigratiestop voor mensen uit islamitische landen’ genoeg, in 2016 is daaraan toegevoegd: intrekken alle tijdelijke verblijfsvergunningen.
  • Had de PVV in 2012 nog iets van een in 2016 geldt: ‘Preventief opsluiten van radicale moslims.’
  • Had de PVV in 2010 nog geld over voor musea, bibliotheken en erfgoed, in 2016 is dat: niets.

Onveranderd zijn alleen gebleven: het verbod op de Koran en het sluiten van alle islamitische scholen. Details.

Oké Geert, vertel: hoe gaan we dit doen?

Nu kun je hier (terecht) verontwaardigd over gaan doen, maar die morele kaart is al zo vaak gespeeld dat het effect begint weg te ebben. Het vingertje van ‘kan niet’, ‘mag niet’ krijgt op den duur ook iets sleets. Met die gewenning op de loer én een kleine 1,8 tot 2,6 miljoen virtuele kiezers die zeggen hier mogelijk op te willen stemmen, is het misschien goed het eens over een andere boeg te gooien, namelijk: hoe dan? Wat is ervoor nodig dit verkiezingsprogramma waar te maken? (Mijn inspiratiebron: over de plannen van Donald Trump in The New York Times.)

Ten eerste: er moeten vier grondrechten worden geschrapt of op z’n minst zo worden aangetast dat ze net zo goed hadden kunnen worden geschrapt: de vrijheid van drukpers, de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van onderwijs en het gelijkheidsbeginsel.

Benodigdheden: een Kamermeerderheid van honderd zetels en een leger advocaten dat dit tot in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zal moeten bevechten. Kansloos, ja, maar de SGP wil ook een en daar kraait niemand naar. Pluspunt voor Wilders: mocht de grondwetswijziging lukken, dan verwezenlijkt hij automatisch nog een ander programmapunt - uit de EU gezet worden, zonder referendum.

Scheelt weer campagnekosten.

Ten tweede: Geert Wilders belooft, tot op de komma nauwkeurig, 7,2 miljard euro te besparen met het ‘de-islamiseren van Nederland.’ Een cruciaal getal, want bijna de helft van zijn beloftes - AOW naar 65, afschaffing eigen risico, lagere inkomstenbelasting, halvering motorrijtuigenbelasting - dient ermee te worden gefinancierd. Doorrekenen laat hij het niet, dus zullen we zelf planbureautje moeten spelen.

Geert Wilders belooft, tot op de komma nauwkeurig, 7,2 miljard euro te besparen met de ‘de-islamisering van Nederland’

Het sluiten van alle islamitische scholen, wat levert dat op? Met de beste wil van de wereld kom ik op: een paar miljoen in gemeentelijke vastgoedverkoop. Opbrengsten die kunnen worden weggestreept tegen de kosten van de herplaatsing van een paar duizend schoolloze leerlingen die ook onder het kabinet-Wilders nog steeds leerplicht hebben. En scholen worden per leerling gefinancierd, dus de nettobesparing op het onderwijsbudget is: nul euro. De extra kosten voor vollere klassen elders, en de onvermijdelijke rechtszaken om dat te dwarsbomen, laten we voor het gemak maar achterwege. Slotsom: in de min.

Een verbod op de Koran dan? Hoe dat precies geld oplevert, is gissen - het enige wat ik kan bedenken, zijn de boetes voor ongehoorzame moslims en boekhandelaren. De lijst met kosten daarentegen is haast eindeloos, wil het geen volstrekt gratuite symboolpolitiek zijn: zevenhonderd boekhandels periodiek controleren, 800.000 nachtkastjes (steekproefsgewijs?) met een huiszoekingsbevel doorzoeken, websites die een digitale versie aanbieden vervolgen, vliegvelden, havens en post controleren op illegale import - voor zo’n operatie heb je, zonder overdrijven, duizenden ambtenaren nodig.

Komt bij: waarschijnlijk zullen verschillende moslimlanden Nederlandse producten gaan boycotten. Laten we mild zijn en het exportverlies schatten op vijf miljard per jaar (1 procent van onze totale export) - twintig miljard als het kabinet-Wilders de rit uitzit. Reken er ook op dat de benzine duurder wordt, mocht Saoedi-Arabië daartussen zitten. En vergeet de gederfde btw op korans niet. Slotsom: zwaar in de min.

Het sluiten van moskeeën dan. Dat zijn er naar schatting zo’n vijfhonderd, dus laten we in ieder geval uitgaan van minstens nog eens honderd rechtszaken tegen de Nederlandse staat. En, laten we bescheiden zijn: dertig daarvan monden uit in flinke demonstraties. Mochten er nog agenten over zijn die zich, tussen het koranzoeken door, niet hoeven bezighouden met het in toom houden van protesterende meutes, dan kunnen zij zich volledig storten op de rondgang langs gebedshuizen - twee ME’ers per agent voor de veiligheid lijkt mij daarbij geen overbodige luxe. Het gros van de moskeeën zal daarna waarschijnlijk underground gaan, dus een permanente opsporingsdienst is bovendien vereist.

Aan besparing zie ik hier op zijn best tegenover staan: er zullen moslims gaan emigreren (minder zorgkosten, minder sociale zekerheid en, vooruit, minder files) - een plus die we grosso modo kunnen wegstrepen tegen de daling in belastinginkomsten. De overige kosten? Moeilijk te overzien, maar ik meen geenszins te overdrijven als ik gok op enkele miljarden aan extra criminaliteit door het tekort aan politie elders, openbare ordeverstoringen en sancties uit het buitenland. En, allerminst hypothetisch: meer aanslagen. IS leest ook de krant.

Slotsom: potentiële bodemloze put.

Niets om aan te wennen

Dit moge allemaal absurd klinken - en dat is het ook. Zo absurd dat het vermoeden rondzingt dat Wilders het allemaal niet echt meent. Dat hij zich bewust ‘buitenspel’ wil zetten, zoals dat heet.

Maar het is wél wat zwart-op-wit staat in het verkiezingsprogramma van de eenmanspartij die momenteel aan kop gaat in de vaderlandse peilingen. Een partij die oprecht door veel Nederlanders wordt geroemd om haar helderheid en klare taal. Zeven miljard meer naar de burger, zeven miljard minder naar de islam - ‘gaan we regelen,’ zoals Geert dat placht te zeggen.

Ik kom, met de meest amorele en onbevooroordeelde blik die ik mezelf kan aanmeten, uit op de grootste financiële strop sinds de watersnoodramp. Letterlijk. Niet figuurlijk, niet multiculti-links-vooringenomen, nee: letterlijk.

Wat wel klopt: dan is er inderdaad geen geld meer voor ‘ontwikkelingshulp, windmolens, kunst, innovatie, omroep.’

Enzovoort.

Meer lezen?

Waarom progressieven niet zijn opgewassen tegen de retoriek van Wilders en Trump Terwijl gewelddadige jihadisten angst zaaien, oogsten conservatieve populisten aandacht met hun retoriek tegen moslims. Hoe die vicieuze cirkel te doorbreken? Het antwoord: progressieve liberalen moeten een taal leren spreken waarmee je de propagandaoorlog wél kunt winnen. Lees mijn column over de propagandaoorlog hier terug President Trump, premier Wilders - het wordt tijd om te wennen aan die woorden ‘Wat gebeurt er met dit land?’ vroeg een huilende journaliste zich vorige week af. ‘Er is zoveel haat.’ Lange tijd leek Trump een hilarisch figuur, maar de tijd om te lachen is nu echt voorbij. Ook in Nederland. Lees de column van Rutger hier terug Wat bullshitter Trump ons leert over een samenleving zonder waarheid Donald Trump is een prototype bullshitter: iemand die onverschillig staat tegenover waarheid. Het begrip verklaart zijn populariteit en zegt veel over politiek in een samenleving waarin waarheid geen belangrijke rol meer speelt. Mijn inschatting: ook in Nederland is een bullshitter goed voor dertig zetels. Lees mijn column over Donald Trump hier terug