Doelen uit het klimaatverdrag van Parijs halen = geen nieuwe kolen-, olie- of gasprojecten

Zero. En gecontroleerde afbouw van de fossiele industrie die we al hebben. Dat is een gigantische opgave, maar er worden stapjes gezet: de kolencentrales in Nederland gaan zo goed als zeker sluiten, getuige een recent aangenomen motie.

Uit het onderzoek The Sky’s Limit van actiegroep Oil Change International en een brede verzameling non-gouvernementele organisaties blijkt dat we de twee graden Celsius al passeren als alle huidige fossiele energieprojecten door mogen draaien. Als overheden nog vergunningen verlenen voor nieuwe centrales, pijpleidingen en boorputten, dan handelen ze in tegenspraak met de afspraken die in Parijs werden gemaakt.

We weten al langer dat het beperken van de opwarming tot 2 graden een illusie is, maar het nieuwe onderzoek levert wel een prima cijfermatige onderbouwing voor iedereen die bepleit dat een onmiddellijke koerswijziging nodig is.

Anders gezegd: het rapport is een nieuwe stok om politici mee te slaan die onvoldoende klimaatactie ondernemen. Dat deed onder meer George Monbiot in een vlijmscherpe column in The Guardian. Overheden hebben drie opties, schrijft hij:

‘Eén: een geleidelijke, beheerste afbouw van bestaande productie en in plaats daarvan duurzame energie en koolstofarme infrastructuur, die grote kansen voor werkgelegenheid bieden. Twee: toestaan dat fossiele brandstofproductie nog iets langer op het huidige tempo doorgaat, gevolgd door een plotselinge en harde sluiting van de sector, met akelige gevolgen voor zowel banen als economieën. Drie: op het huidige tempo doorgaan met de productie van fossiele brandstoffen, gevolgd door onherstelbare ontwrichting van het klimaat. Waarom is dit een moeilijke keus om te maken?’

Goeie vraag. Het gaat allemaal erg langzaam, maar er worden stapjes gezet. Inmiddels is bijna iedereen het erover eens dat alle kolencentrales in Nederland moeten sluiten.

De Raad van State schreef vorige week nog dat Nederland geen geloofwaardig klimaatbeleid heeft, en dat is waar, maar inmiddels is wel een bijzonder ambitieuze motie aangenomen in de Kamer, die vastlegt wat iedereen al weet: Nederland kan alleen voldoen aan de doelen uit Parijs als we ook de nieuwe kolencentrales sluiten. De enige vraag is nog wanneer en hoe precies. Lees meer via de links hieronder.

Het rapport en een samenvatting daarvan: The Sky’s Limit: Why the Paris Climate Goals Require a Managed Decline of Fossil Fuel Production Klimaatpublicist en -activist Bill McKibben over de nieuwe cijfers in The New Republic: ‘The numbers on global warming are even scarier than we thought’ Klimaatjournalist George Monbiot schreef een scherpe column over de implicaties van het onderzoek in The Guardian: ‘Politicians can’t possibly honour [the Paris climate change agreement] unless we stop developing all new fossil fuel reserves’ Op de website van Shell waarschuwt de hoofdeconoom van het Internationaal Energieagentschap (IEA) ondertussen dat overheden en bedrijven geen tijd mogen verliezen om de opwarming te beperken De Raad van State schreef naar aanleiding van de Miljoenennota: ‘Wat vooralsnog ontbreekt is een concreet, consistent en geloofwaardig beleid voor het klimaat voor de langere termijn’ Vorige week concludeerde The Guardian op basis van een aangenomen motie in de Tweede Kamer dat alle kolencentrales in Nederland moeten sluiten Vice schreef dit informatieve stuk over ‘de meest ambitieuze klimaatmotie ooit’ Uit onderzoek van CE Delft bleek eerder al dat de kolencentrales in Nederland moeten sluiten om de noodzakelijke reducties te halen Eerder op De Correspondent: Nieuwe studie bevestigt: twee graden opwarming is een illusie Eerder op De Correspondent: Dit moet Nederland doen om de klimaatdoelen te halen Eerder op De Correspondent: Hoe snel zal de overgang naar duurzame energie gaan? Blijf op de hoogte van dit soort notities - en van mijn grote verhalen over energie en klimaat - via mijn persoonlijke nieuwsbrief, die ik gemiddeld eens in de tien dagen verstuur
Correspondent Klimaat & Energie
Jelmer Mommers