YouTube
IBM-voorspelling onderwijs

Gepersonaliseerd leren is dus de toekomst van onderwijs, volgens IBM. Alle leerlingen werken over vijf jaar op hun eigen tempo, op de manier waarop zij het makkelijkst leren, en (deels) aan de onderwerpen die zij interessant vinden. Moderne technologieën spelen een belangrijke rol bij het mogelijk maken van dit gepersonaliseerd leren. Die opvatting over de toekomst van het onderwijs sluit naadloos aan op die van de die ik bezocht. 

Het valt me op dat gepersonaliseerd leren zich altijd toespitst op slechts twee ‘vakken’: taal en rekenen. De leerling uit het filmpje van IBM leert algebra, de apps die ik kinderen op Steve Jobs-scholen zag spelen richtten zich alleen op spelling en rekenen. Het lijkt me fantastisch als ik leerlingen niet meer tot in den treure hoef uit te leggen over ‘t ex-fokschaap en de , maar behandelen we W.F. Hermans in 5 vwo dan heeft het juist meerwaarde om met de hele klas in discussie te gaan. Gepe

Verder wordt in het filmpje uitgegaan van de technologische vernieuwing, en wordt de docent slechts zijdelings genoemd als iemand die zich ‘met de tijd’ aanpast aan die vernieuwing. Logisch natuurlijk, want IBM is een IT-bedrijf en geen lerarenopleiding. Toch zijn het de leraren, en leerlingen, die nieuw onderwijs uiteindelijk moeten vormgeven. Zijn leraren daar wel toe in staat, en zitten leerlingen daar wel op te wachten? Om op die vragen antwoord te krijgen zal ik volgende week twee leerlingen aan het woord laten over hun ervaringen met docenten en de digitalisering van het onderwijs, en over hun kijk op digitale hulpmiddelen in de klas. 

De week daarna hoop ik weer te om haar jullie vragen voor te leggen over het Finse onderwijs.