In stel ik dat leerlingen per periode vakken zouden moeten kiezen en dat zij voor die vakken punten moeten kunnen halen. Wie 180 punten haalt op vwo-niveau, krijgt zijn vwo-diploma. Slechts een aantal vakken is verplicht; het nationaal curriculum.

Goede leerlingen kunnen in dit systeem meer vakken volgen en zo sneller hun diploma halen, of meer dan 180 punten halen met oog op de ingangseisen van hun vervolgopleiding. Zwakkere leerlingen kunnen het juist iets rustiger aan doen. Bovendien geeft het docenten tegelijkertijd vertrouwen en verantwoordelijkheid. Docenten hebben alle vrijheid het curriculum vorm te geven, maar zien hun klaslokaal leeglopen als zij hun lessen niet op orde hebben.

Een mooi alternatief, maar twee vragen werden zowel in de reacties als per e-mail meermaals, terecht, gesteld:

1) Zijn leerlingen wel in staat zo veel verantwoordelijkheid te dragen?

2) Hoe moet zo’n nationaal curriculum eruit komen te zien?

Op die vragen wil ik de komende maanden een antwoord krijgen. En daar heb ik jullie hulp bij nodig. Welke documentaires moet ik zien en welke artikelen, onderzoeksrapporten en boeken mag ik echt niet overslaan? Hoe zou ik mijn alternatief op kleine schaal in m’n eigen lessen vorm kunnen geven? Alle suggesties zijn welkom.

De toekomst van het onderwijs is aan de leraar/computer Voor wie precies wil weten wat mijn suggestie voor het puntensysteem in de klas behelst, heb ik een uitgebreide beschouwing geschreven over de toekomst van het onderwijs. Lees hier ‘Wie wint de strijd om het klaslokaal: de leraar of de computer?’ terug