De afgelopen eeuw is Nederland twee keer zo snel opgewarmd als het wereldwijde Het is meer gaan regenen, omdat warme lucht meer waterdamp vasthoudt dan koude lucht. De komende decennia zet die trend door: voor elke extra graad opwarming neemt de neerslag per uur toe met We gaan meer wolkbreuken zien, meer hagel, en meer Verzekeraars houden nu al rekening met hogere schade.

Klimaatverandering zal Nederland niet direct lamleggen, maar het zal ook zeker voorbijgaan – al was het maar omdat we de gevolgen die elders optreden niet kunnen negeren, en omdat we daar met onze uitstoot aan

Over de noodzaak van klimaatactie en meer duurzame energie is daarom bijna de hele Tweede Kamer het wel eens. Bijna iedere partij noemt de verduurzaming van de energievoorziening in het partijprogramma. De grote vraag is: handelen politieke partijen daar ook naar? Hoe hebben ze deze kabinetsperiode gestemd over cruciale moties, zoals die over sluiting van de kolencentrales?

Om dat uit te zoeken, ga ik met behulp van de parlementaire zoekmachine het stemgedrag van partijen analyseren. In die zoekmachine hebben we alle moties, amendementen en wetten sinds 1995 doorzoekbaar gemaakt. Daarmee krijgen we eindelijk inzicht in wat partijen waarmaken van wat ze beloven.

Ik wil het stemgedrag rond een aantal concrete klimaatgerelateerde wetsvoorstellen en moties in een verhaal beschrijven, zodat we op 15 maart op basis van daden – in plaats van woorden – kunnen kiezen.

Welke discussies mag ik niet missen?

Om zeker te zijn dat ik geen belangrijke stemmingen over het hoofd zie, een oproep aan alle klimaatvorsers van politiek Den Haag:wat waren de belangrijkste wetten en moties over klimaat en energie in de afgelopen vier jaar?Specifiek:

  • Bij welke stemmingen kwamen de duidelijkste hiaten tussen mooie woorden (in de verkiezingsprogramma’s) en gebrekkige daadkracht aan het licht?
  • Welk prachtig plan is afgeschoten en door welke partijen?
  • Welke partij gebruikte welke moties om lippendienst aan toekomstige generaties te bewijzen, zonder daar ook echt wat aan te doen?
  • Bij welke stemmingen werd bewindslieden met gebrekkige ambities de hand boven het hoofd gehouden?
  • En welke fractie zette klimaat en duurzaamheid keer op keer op de agenda?

Ik ben vooral benieuwd welke besluiten deze kabinetsperiode zijn genomen om de energietransitie te bevorderen – en welke besluiten de facto vertragend werken in de overschakeling naar een klimaatneutrale energievoorziening. In de laatste categorie valt bijvoorbeeld de parlementaire goedkeuring, eerder deze eeuw, van de aanleg van een ‘gasrotonde’ die de expliciete intentie had om ons land nog voor decennia vast te klinken aan het gebruik van

Het woord ‘klimaat’ viel voor zover ik weet destijds niet in de Tweede Kamer, maar het had wel moeten vallen. Ook dat soort besluiten en politieke discussies zou ik dus graag terugzoeken.

Hoe jullie kunnen helpen

  • Jullie kunnen helpen door me te wijzen op relevante Kamerdebatten, wetten of moties uit de afgelopen kabinetsperiode. Hoe specifieker je verwijzing, hoe beter ik ermee kan werken.
  • Je kunt ook en je Als je die moeite neemt – wat geweldig zou zijn – stuur je bevindingen dan per e-mail naar mij op, inclusief verwijzingen naar de bronnen waarop je je baseert.
  • Nota bene: de analyse die ik maak gaat over het stemgedrag van Kamerleden – over aangenomen of verworpen wetten, amendementen en moties. Het verzamelen van beloftes in de programma’s, uitspraken van ministers in het achtuurjournaal en retoriek op Twitter is dus niet het doel van deze oproep.

Tips zijn welkom in de bijdragen of via jelmer@decorrespondent.nl. Veel dank alvast!

Wil je dit onderwerp volgen? Als correspondent Klimaat & Energie onderzoek ik de oorzaken van de klimaatcrisis en onze toekomst op een steeds warmere aarde. Blijf op de hoogte via mijn wekelijkse mail

Lees verder:

Welke partij heeft zijn beloftes over privacy het meest waargemaakt? We hebben alle moties, amendementen en wetten sinds 1995 doorzoekbaar gemaakt. Daarmee krijgen we eindelijk inzicht in wat partijen waarmaken van wat ze beloven. We trappen af met privacy. Wat hebben partijen beloofd in 2012 en wie beschermt ons het beste? Lees het verhaal van Bart hier terug Zo kun je politici zélf op hun daden (in plaats van hun woorden) beoordelen We hebben alle moties, amendementen en wetten sinds 1995 doorzoekbaar gemaakt. Daarmee krijgen we eindelijk inzicht in wat partijen waarmaken van wat ze beloven. In deze update leg ik uit hoe je zelf op zoek gaat. Lees het verhaal van Bart hier terug