Shell heeft al meer dan dertig jaar zeer gedetailleerde kennis over de gevaren van klimaatverandering. In een interne studie uit 1986 waarschuwden Shellonderzoekers voor ‘relatief snelle en dramatische veranderingen’ van het klimaat op aarde, met ‘gevolgen voor de leefomgeving van mensen, voor hun toekomstige levensstandaard en voedselvoorraden, met potentieel grote sociale, economische en politieke consequenties van dien.’

In 1991 – vijftien jaar vóór Al Gore’s An Inconvenient Truth – maakte Shell al een film om te waarschuwen voor de gevolgen van klimaatverandering en om een gesprek over mogelijke oplossingen op gang te brengen. Climate of Concern verscheen in verschillende talen en versies, onder meer Arabisch, Turks en Nederlands, en werd in de jaren negentig wereldwijd vertoond op scholen en universiteiten. De film raakte daarna in de vergetelheid. Wij maken Climate of Concern nu - ruim een kwarteeuw later - opnieuw openbaar.

Vimeo
Kijk hier naar de hoogtepunten van Shells klimaatfilm Climate of Concern (1991) of scroll naar beneden voor de volledige film.

De grimmige waarschuwingen in de film waren gebaseerd op de wetenschappelijke consensus die al in de jaren tachtig ontstond over de gevaren van klimaatverandering. In de VS waren het uitgerekend olie- en gasbedrijven die voorop liepen in het onderzoeken van de risico’s. Ze realiseerden zich al vroeg dat het tegengaan van de opwarming een drastische vermindering in het gebruik van fossiele brandstoffen zou betekenen, en dat klimaatverandering dus aanzienlijke zakelijke gevolgen zou hebben. In 1989 hield Shell al rekening met extremer weer en een hogere zeespiegel bij de aanleg van een boorplatform.

Maar in Amerika deed Shell in de jaren negentig mee aan een campagne die doelbewust twijfel zaaide over de klimaatwetenschap. Het doel was ‘draconisch’ overheidsingrijpen te voorkomen. Nadat vorig jaar nieuwe details over deze twijfelcampagne naar buiten kwamen, hebben Amerikaanse congresleden opgeroepen tot een strafrechtelijk onderzoek naar Shells bijdrage aan ‘bedrog’ van het publiek.

Ondanks alle interne kennis over klimaatverandering is Shell sinds de jaren negentig doelbewust een van de grootste spelers geworden in teerzandolie, een van de meest vervuilende energiebronnen op aarde. Het bedrijf probeerde ook een duurzame energietak op te zetten, maar toen die niet genoeg opleverde, verkocht Shell bijna alle belangen in de zonne- en windenergie. Shell investeerde de afgelopen decennia tientallen miljarden om olie en gas te winnen op plekken die eerder onbereikbaar waren, zoals de diepzee en de Noordpool.

En hoewel Climate of Concern laat zien dat Shell al een kwarteeuw dondersgoed weet wat nodig is om klimaatverandering aan te pakken – stringent overheidsbeleid – lobbyt het bedrijf nog altijd tegen alle klimaatmaatregelen die het eigen businessmodel raken. Tot op de dag van vandaag is Shell lid van brancheverenigingen die klimaatactie tegenwerken. En in de centra van de macht vormt Shell een sta-in-de-weg voor de snelle doorbraak van duurzame energie, zo blijkt uit mijn reconstructie, die ook in en het Deense dagblad verschijnt.

Shell pretendeert vandaag allerlei groene initiatieven te ontplooien, maar mijn onderzoek laat zien dat het budget voor klimaatvriendelijke technieken en energiebronnen al sinds 1997 rond de 1 procent van de totale investeringen schommelt. Ik verdiep me inmiddels meer dan een jaar in Shell en voerde gesprekken met tientallen medewerkers. Gaandeweg werd steeds duidelijker hoe het is om bij de olie- en gasgigant te werken en wat het bedrijf kan doen tegen klimaatverandering.

Niet veel. Shell zegt dat het volop wil meedoen in de energietransitie. Het presenteert zich als ‘een innovatief, competitief, vooruitstrevend en toekomstgericht energiebedrijf.’ Mijn reconstructie van Shells daadwerkelijke gedrag vertelt een ander verhaal: dat van opportunisme en nalatigheid. Lees via de link hieronder mijn volledige reconstructie of bekijk hieronder de volledige film.

Reconstructie: Zo kwam Shell erachter dat klimaatverandering levensgevaarlijk is (en ondermijnde het alle serieuze oplossingen) Uit vertrouwelijke interne documenten blijkt dat Shell al meer dan dertig jaar zeer gedetailleerde kennis heeft over de gevaren van klimaatverandering. Toch blijft het bedrijf inzetten op fossiele energie en vormt het een sta-in-de-weg voor ambitieuze klimaatactie. Lees hier de reconstructie
Vimeo
Bekijk hier de volledige versie van Shells klimaatfilm Climate of Concern (1991). Klik rechtsonder in de player op ‘cc’ om de ondertiteling aan te zetten.


Waarom maakte Shell een alarmistische film over klimaatverandering? Olie- en gasbedrijf Shell maakt al sinds 1924 films om het maatschappelijke debat te beïnvloeden. In Climate of Concern uit 1991 waarschuwde Shell voor gevaarlijke klimaatverandering. Hier lees je waarom het bedrijf de zorgwekkende film maakte en waarom wij hem vandaag weer openbaar maken. Lees hier de analyse Zo reageerde Shell op mijn onderzoek naar de verontrustende klimaatfilm die het in 1991 liet maken Vandaag maken wij Shells klimaatfilm Climate of Concern opnieuw openbaar en publiceer ik een uitgebreide reconstructie over Shells vroege klimaatkennis. Vóór publicatie vroeg ik Shell of het gedrag van het bedrijf in lijn is geweest met de kennis die het al sinds eind jaren tachtig verzamelde over klimaatverandering. Hier lees je Shells reactie. Lees hier de reactie Het is aan ons om het cynisme van Shell te bestrijden Alles klopt in de net ontdekte Shell-film: de wetenschap, de context. Intussen blijven Shell en de andere grote energiebedrijven échte verandering dwarsbomen. Het is aan ons om te vechten tegen het cynisme. Lees het verhaal van Bill McKibben hier terug Wil je dit onderwerp volgen? Als correspondent Klimaat & Energie onderzoek ik de oorzaken van de klimaatcrisis en onze toekomst op een steeds warmere aarde. Blijf op de hoogte via mijn wekelijkse mail