Wat maakt een kabinet succesvol?

Degelijk het huishouden bestieren. Standvastig besturen in crisistijd. Moedige vernieuwingen doorvoeren. Noodzakelijke maatregelen nemen ondanks brede weerstand. Vroeger was dat al heel wat.

Werken aan de houdbaarheid van de openbare financiën, zoals het kabinet-Rutte II heeft gedaan, levert meestal geen bonuspunten op. Zeker nu niet.

De PvdA-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem is er trots op. Hij heeft in de sociaaldemocratische traditie op de centen gepast. Het heeft de PvdA geen blos op de wangen bezorgd.

Wat dit kabinet (niet) heeft gedaan

Dat kon ook bijna niet na het funeste begin van de kabinetsformatie. De twee grote opponenten VVD en PvdA werden zonder met de ogen te knipperen elkaars bondgenoten – op beide is strategisch gestemd door mensen die de andere partij wilden dwarsbomen.

Het was met veel moeite uit te leggen, maar het is niet uitgelegd. Vier jaar lang niet. De regeringsverklaring van het kabinet-Rutte II werd binnen twee maanden na de verkiezingen van 12 september 2012 afgelegd. Tegenstanders die Nederland willen redden, het is té onwaarschijnlijk en maakt naar de stembus gaan té zinloos.

Tegenstanders die Nederland willen redden, het is té onwaarschijnlijk

Of ze wáren geen tegenstanders. Dan was de hele campagne bedrog.

Dat ze vervolgens de begroting op orde kregen, de uitwassen bij de hypotheekrenteaftrek aanpakten, de stijging van de zorgkosten wisten te matigen, een sociaal en een energieakkoord sloten en het ontslagrecht hervormden, was de moeite waard.

Daar staan missers tegenover, zoals het pgb-drama, de aanhoudende schade die de decentralisatie van de zorg en de bezuinigingen op de ouderenzorg hebben aangericht, de niet-opgeloste pensioenvervaging, de rechteloosheid van het flexlegioen. Over ProRail en de NS is veel vergaderd maar er is niet fundamenteel geanalyseerd waarom de hogesnelheidslijn nog steeds een zandpad is - waar gelukkig regelmatig een Franse trein overheen snelt.

Hoe de kiezers hierop reageren

De kiezers laten in allerlei peilingen weten niet overdreven tevreden te zijn met de bereikte resultaten. De verkiezingen van 15 maart zouden daar een antwoord op moeten geven, maar kiezers hebben allerlei andere dingen aan hun hoofd dan wat in 2012 urgent werd gevonden.

Het is dus de vraag in welke mate de stembusuitslag een oordeel over het gevoerde beleid inhoudt. De kiezers waren misschien niet zo bezorgd over het begrotingstekort als de samenwerkende leiders van VVD en PvdA.

Voor sommige kiezers is het Oekraïnereferendum belangrijk – dat speelde niet toen het kabinet tot stand kwam, maar kan wel de stem van sommigen beïnvloeden. Alle partijen die ongrondwettelijk verklaarden de uitslag van het raadgevend referendum te eerbiedigen, hebben boter op hun hoofd.

Anderen zijn gevoelig voor het islam-tsunami-argument van Geert Wilders. Boos over de goedkope Bulgaarse truckers die Nederlandse banen wegkapen. Bang dat betaalbare huisvesting gaat naar mensen uit die onmeetbare gebieden aan de andere kant van de Middellandse Zee.

Mildheid staat niet hoog genoteerd. Veel mensen voelen dat ‘de politiek’ te veel bezig is met ‘de politiek.’ Ambtenaren op het ministerie van Volksgezondheid zijn te veel bezig geweest staatssecretaris Martin van Rijns politieke gezicht te redden. Daar hebben zij hem en het land een slechte dienst mee bewezen. Het kost nog steeds schandalig veel lokettenverdriet om een persoonsgebonden budget uitbetaald te krijgen.

Dus is dit een goed kabinet geweest?

Politiek krijgt weer gezag als de mensen zien dat politici en hun ambtenaren al hun energie steken in het doorgronden en gestaag oplossen van de grote problemen die er zijn in de zorg, bij de Belastingdienst, in de overvolle treinen, aan de onderkant van de arbeidsmarkt, bij de AOW die te laat komt voor wie een leven lang lichamelijke arbeid verrichtte.

Een nieuw kabinet doet er goed aan niet alleen te werken aan de verbouwing van het Binnenhof, maar ook van de democratische politiek in Nederland

Mensen worden heel wantrouwig als zij het haantjesgedoe op Veiligheid en Justitie aanzien terwijl een aangifte bij de politie nog steeds zinloos is. Wat ook narrig maakt: stoer beloven dat Griekenland geen cent meer krijgt en in Brussel een ander verhaal vertellen – daar is de wereld te klein voor geworden.

Is Rutte II een goed kabinet geweest? Best wel, voor een jaar of tien geleden. Toen de depolitisering van de politiek hoge mode was. Toen nog niet zoveel mensen zich onveilig voelden.

Maar nu moet politiek gaan over idealen voor een nieuwe tijd én over daden. Bekwame uitvoering is minstens zo belangrijk als slimme compromissen. Een nieuw kabinet doet er goed aan niet alleen te werken aan de verbouwing van het Binnenhof, maar ook van de democratische politiek in Nederland.

Deze column schreef ik voor het Montesquieu Instituut. Ik besloot hem ook als Politiek Dagboek te brengen. Daarin probeer ik achtergrond te geven bij het nieuws over politiek en democratie. Het zijn persoonlijke notities bij de actuele gang van zaken.

Geef je op voor mijn Politieke Weekbrief! Onlangs ben ik begonnen een Politieke Weekbrief te schrijven. Daarin wil ik in het seizoen een paar punten van de politieke week trachten te duiden. Soms zal het puur binnenlands zijn, andere weken zijn Europa en het verdere buitenland niet tegen te houden. Geef je hier op

Lees ook:

Wie de beste zorgplannen heeft? Dat hangt ervan af: ben je dankbaar, bezorgd of boos? Doorligplekken in verpleeghuizen, failliete thuiszorgers, zeldzaam dure pillen: de laatste jaren riep de Tweede Kamer de minister of de staatssecretaris van Volksgezondheid bijna wekelijks ter verantwoording. Zorg is voortdurend actueel. Na tien jaar marktwerking lijken de wegen nu te splitsen: meer markt of juist een overheidsfonds. Welke oplossingen zien de partijen? Lees mijn analyse hier terug Welke partijen nemen cultuur serieus? Wat zeggen de verkiezingsprogramma’s over kunst en cultuur? Ik zet het voor je op een rijtje. Het goede nieuws: er is reden tot optimisme. Lees het verhaal van Nina hier terug Op welke partij kan je het best stemmen als het om Europa gaat? In bijna alle verkiezingsprogramma’s staat: we willen minder macht voor de Europese Unie. Wat zijn de verschillen in standpunten? En deden de partijen afgelopen jaren ook wat ze beloven, als het om Europa gaat? Lees het verhaal van Tomas hier terug