Een aantal weken geleden schreef ik over de rechtszaak van Rahinah Ibrahim Zij en haar Amerikaanse dochter staan op de no fly-list van de Verenigde Staten. Dat betekent dat ze het land niet in mag. Het is een bijzondere zaak, omdat voor het eerst de no fly-list door een niet-Amerikaan werd aangevochten voor de rechter. 

En met succes.

Vorige week heeft de rechter Ibrahim in het gelijk gesteld. Ze dient van de lijst, als ze erop staat, verwijderd te worden. Ik schrijf ‘als ze erop staat’ omdat het verantwoordelijke Department of Homeland Security geen uitsluitsel wil geven.

Van begin af aan heeft de Amerikaanse overheid er alles aan gedaan om te voorkomen dat deze zaak voor zou komen en dat de zaak in de openbaarheid wordt behandeld. Tijdens de rechtszaak zou de dochter van Ibrahim getuigen, maar haar werd toegang tot de VS ontzegd, vermoedelijk op last van het Department. Zelfs nu het vonnis er ligt, is de uitspraak nog niet openbaargemaakt, omdat de overheid zich daartegen verzet. 

Er is wel een samenvatting vrijgegeven. Daarin wordt duidelijk dat de rechter niet gelooft dat Ibrahim op een no fly-list thuis hoort. Ibrahim stond sinds 2005 op die lijst. Toen ze voor haar werk (ze was promovenda aan de Stanford Universiteit) terugkeerde naar Maleisië, kreeg ze op het vliegveld van Kuala Lumpur te horen dat ze niet meer toegelaten zou worden tot de Verenigde Staten. Haar dochter trof hetzelfde lot, terwijl die in de VS is geboren en dus het staatsburgerschap bezit. 

Het belang van deze zaak is dat voor het eerst een niet-Amerikaanse verhaal heeft kunnen halen bij een Amerikaanse rechter. Met dit precedent zal het wellicht mogelijk zijn voor meer niet-Amerikanen om hun zaak te laten beoordelen. Iedere vorm van rechtsbescherming mist op dit ogenblik. De VS kunnen iemand gewoon de toegang weigeren. Het zal mij verbazen als er niet meer rechtszaken volgen. 

We zullen nog even op het volledige vonnis moeten wachten. Ik houd het in de gaten. Als u ondertussen op de hoogte wil blijven, lees dan van Edward Hasbrouck of volg hem op