Spring naar inhoud

Na onze onthulling over de (hogere) methaanuitstoot praat de politiek over beter klimaatbeleid (en meer reacties)

Naar aanleiding van een publicatie op De Correspondent heeft demissionair staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) toegezegd niet weg te lopen voor ‘extra maatregelen’ als de officiële uitstootcijfers van methaan naar boven worden bijgesteld.

Dinsdag publiceerden we een onderzoek van journalist Han van de Wiel waaruit blijkt dat de uitstoot van methaan in Nederland veel hoger ligt dan de officiële rapportages melden. Dinsdagmiddag werd er in De Tweede Kamer over gedebatteerd. ‘We kunnen niet achterover blijven leunen en wachten tot de modellen aansluiten op de werkelijkheid,’ zei debataanvrager Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren.

Dijksma reageerde: ‘Om te weten waar we precies moeten handelen, moeten we wel weten wie de veroorzaker is, want anders gaan we fouten maken en dan vervliegt letterlijk het draagvlak voor het klimaatbeleid.’

Bij het onthullende verhaal van Han bracht ik een kort stuk waarvoor ik politici om een reactie vroeg. Remco Dijkstra, Tweede Kamerlid en energie- en klimaatwoordvoerder van de VVD, reageerde per mail. Aanvankelijk bagetalliseerde hij de implicaties van de metingen: ‘In vergelijking met andere landen meet en rekent Nederland erg veel. Dan vind je ook eerder afwijkingen. Nederland is een volkje van veel vlijtige boekhouders en vaak zijn we strenger dan de buren.’

Maar alles wijst erop dat de modelberekeningen van methaan de werkelijke uitstoot onderschatten, schreef ik Dijkstra terug. Wat betekent dat voor het klimaatbeleid?

‘De cijfers moeten helder zijn,’ schreef hij. ‘Anders moeten we uitzoeken wat de specifieke bron is [van de hogere uitstoot, JM]. Want, als het klopt [dat de uitstoot hoger ligt dan de modelberekeningen aangeven, JM] kun je daar eventueel maatregelen voor nemen. Het betekent ook dat de rekenmodellen verbeterd kunnen worden. Dat is een continu proces. Ik vind wel dat je het ook in balans met omliggende landen moet beoordelen, want die meten vaak nog minder. Het moet namelijk niet zo zijn dat Nederland weer als braafste jongetje van klas zichzelf extra beperkingen oplegt. '

Dijkstra benadrukte dat hij niet ‘met alleen nationale maatregelen of oogkleppen op klimaatbeleid’ wil voeren. ‘Klimaat vergt een gezamenlijke en mondiale inspanning.’

Onthulling: Nederland stoot veel meer broeikasgas uit dan de overheid beweert Verslag van het Kamerdetbat van dinsdag 18 april 2017 over methaan Op 21 februari 2017 stemden VVD en PVV tegen deze motie om van PvdD en D66 over het blijven financieren van metingen van broeikasgassen in Nederland Trouw: Strenger klimaatbeleid dreigt door hogere uitstoot methaan Reactie van andere politici en milieuorganisaties vind je hier
Meetapparatuur om broeikasgas te meten in de werkplaats van klimaatonderzoeker en meetdeskundige Arjan Hensen. Foto: Nick van Tiem (voor De Correspondent)
Correspondent Democratie & Klimaat