In 2011 stemde de volledige Tweede Kamer in met het wijzigen van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam). Sindsdien wordt er elke vier maanden een volledige vergelijking gemaakt tussen het kentekenregister en het verzekeringsregister.

Op basis van die vergelijkingen worden boetes uitgedeeld aan eigenaren van onverzekerde voertuigen. Bovendien werden door de wet de kosten voor te laat betalen verhoogd (aanmaningen).

Sinds de wetswijziging is 422 miljoen euro aan bekeuringen voor onverzekerde voertuigen opgelegd. Daar is nog eens een bedrag van 448 miljoen euro aan aanmaningen bovenop gekomen.

Tegelijkertijd heeft de wet het oorspronkelijke doel slechts in zeer beperkte mate bereikt. Het aantal onverzekerde voertuigen is weliswaar van 250.000 naar 50.000 gedaald, maar een groot deel van die voertuigen was in 2011 niet meer in gebruik, bevestigt een recent evaluatierapport in opdracht van het ministerie zelf. Het gaat dan om klusbrommers, auto’s die sinds 1980 al niet meer op de weg komen of voertuigen die al jaren geleden zijn gesloopt.

Sinds de wetswijziging is 422 miljoen euro aan bekeuringen voor onverzekerde voertuigen opgelegd

Dat blijkt ook uit het feit dat de schade veroorzaakt door onverzekerde voertuigen na de wet minder hard daalde dan het aantal onverzekerde voertuigen. In 2010 was de schade veroorzaakt door onverzekerde voertuigen nog 9,3 miljoen euro, blijkt uit cijfers van het Waarborgfonds Motorverkeer, in 2015 was die schade gedaald tot 6,6 miljoen euro. Terwijl er dus jaarlijks voor honderden miljoenen euro’s aan boetes zijn uitgedeeld.

Tussen 2011 en 2015 verstuurde het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) meer dan een miljoen bekeuringen. In meer dan een kwart van de gevallen zette de overheid dwangmiddelen in om die boetes te incasseren: ruim 270.000 keer schakelde het CJIB een deurwaarder in, 209.000 keer vorderde ze een rijbewijs in en ruim 118.000 keer verzocht het Openbaar Ministerie iemand gevangen te nemen.

Kamerlid Maarten Groothuizen (D66) heeft aangegeven dat hij om opheldering zal vragen bij de minister van Veiligheid en Justitie. ‘We willen mensen niet opzadelen met torenhoge boetes als een auto aantoonbaar niet meer op de weg komt. D66 wil daarom van de minister weten wat hij van de bevindingen van De Correspondent vindt.’

Het hele verhaal lezen?

18.733 keer kwam iemand in de cel voor een onverzekerde auto (al stond die te roesten in de garage) ‘Papa zat toen heel diep en opende de post niet meer,’ vertelt de dochter van Harry me. Haar vader is één van de 46.000 Nederlanders die meer dan tien aanmaningen voor een onverzekerd voertuig opspaarden. De overheid legt hen niet alleen boete na boete op - vaak komen ze zelfs in de gevangenis. Lees mijn verhaal hier

Meer over schulden?

Oproep: Wil je jouw ervaringen met schulden of de schuldenindustrie met mij delen? Hoe meer ik me verdiep in de schuldenindustrie, hoe duidelijker het wordt: massa’s Nederlanders zitten in een schuldenspiraal, en Haagse regels maken hun problemen eerder groter dan kleiner. Daarom een oproep: heb of had je schulden of werk je met mensen met schulden, dan wil ik graag van je horen (ook als je anoniem wilt blijven). Lees mijn oproep hier terug In Nederland kan een verkeersboete je leven ruïneren Wat begint met een kleine boete, mondt uit in een jarenlange bureaucratische nachtmerrie waarin de schuldenaar door een cultuur van vergelding steeds verder in de problemen komt. Uitzonderlijk? Nee, het is eerder de norm in de bizarre Nederlandse schuldenindustrie. Lees mijn verhaal hier terug