Beste,

De zaak hield me al bezig sinds de kantonrechter met zoveel begrip de pleidooien had aangehoord.

Deze week kwam de uitspraak. Ongelijke behandeling, discriminatie. De school had moeten zorgen dat de kinderen, wiens ouders vrij hadden gevraagd voor het islamitische Offerfeest, toch op de klassenfoto konden.

Openbaar onderwijs

De strijd die de Nederlandse politiek een eeuw geleden beslechtte met een nationaal (algemeen kiesrecht, eerst alleen voor mannen, in ruil voor gelijke financiële behandeling van openbaar én bijzonder onderwijs) kan weer oplaaien als gelovige ouders van openbare scholen verregaande aanpassing aan religieuze regels verwachten.

In dit deed ik een poging te bedenken wat het vonnis in de zaak van de Haagse openbare Maria Montessorischool zou betekenen als deze redeneertrant voor alle scholen zou gelden.

De had te maken met deze ene zaak. Daarin was zij niet overtuigd geraakt van de inspanningen van de school om de kinderen op de klassenfoto te krijgen. De ouders, die hun kinderen van school hielden voor het Offerfeest, voelden zich gediscrimineerd.

Bij Jinek kwamen zij hun zaak niet uitleggen, ze lieten dat over aan een Haags oud-PVV-raadslid die zich heeft bekeerd tot de islam en nu is voor de Partij van de Eenheid.

Illustratie: Jip Piet (voor De Correspondent)

Illustratie: Jip Piet (voor De Correspondent)

De zaak heeft veel en heftige discussie opgeroepen, zowel onder mijn stuk op De Correspondent als in andere media.

Twee tegengestelde visies op het vonnis: in Elsevier en islamoloog op zijn eigen weblog. waarschuwt voor verdere juridisering van het onderwijs.

Opnieuw wordt de vraag actueel of openbaar onderwijs vergaand rekening moet houden met alle denkbare religies, niet alleen door leerlingen vrij te geven, maar ook door bepaalde dingen niet te organiseren.

Voor het ene soort absolutisten is de vraag zelf al vloeken in de kerk. Voor het andere soort ook. Voor beide zijn plooien en inschikken, laat staan op z’n tijd even lachen, strikt verboden.

Ondertussen in de Senaat

De Eerste Kamer werkte nog een week langer door en deed minister Plasterk het zoet van de overwinning proeven. Hij kreeg de aanscherping van de Aftapwet (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten)

Per 1 januari 2018 mogen de veiligheidsdiensten met een breed sleepnet alle internetverkeer volgen. Nodig tegen moderne (cyber)terreur. Zonder die wet worden de diensten ‘doof en blind’.

Ongericht verzamelen van data is een ineffectieve aanpak die alle burgers tot verdachte bestempelt, aldus de critici. Collega Maurits Martijn waarom het een onwenselijke wet is. Hij riep fractievoorzitters op nu te worden.

Binnen de Haage bubbel is dit een succes voor diensten en politici. Erbuiten moet het maar blijken. Het vervelende is dat wegens de noodzakelijke geheimhouding concrete successen en missers nooit echt verteld worden.

De Eerste Kamer kreeg ook een advies over verbetering van de eigen en nam zich onder andere voor nog beter op Europese wetgeving te gaan letten. Van de regering wil de Senaat betere informatie ontvangen over de uitvoerbaarheid van wetten. Daar had de net aangenomen wet een goed voorbeeld van kunnen zijn.

Ontmantelde post...

Het oude privatiseringsgeloof wordt door niemand meer verdedigd. Maar de gevolgen van deze te oppervlakkig doordachte politiek uit de Paarse jaren en daarna spelen weer op.

Minister Kamp publiceerde een We schrijven zo snel minder en minder brieven dat vijf dagen briefpost bijna niet meer rendabel te maken is.

Een nadat de liberale golf de Post razendsnel heeft laten ontmantelen voor concurrentie die bij nader inzien nauwelijks zinvol is gebleken.

... en verkochte energie

Minstens even ingrijpend is de dreigende uitverkoop van Eneco, het laatste grote energiebedrijf dat nog in publiek eigendom is. Nuon en Essent gingen al over in buitenlandse handen.

Nadat Kamps ministerie van Economische Zaken hardnekkig via de rechter splitsing van productie- en leveringsbedrijf enerzijds en netbeheer anderzijds bij Eneco had afgedwongen, werd het voor de 53 gemeenten die eigenaar zijn verleidelijk om te gaan cashen.

Grootaandeelhouders Rotterdam en Den Haag willen Terwijl Eneco zich in publieke handen heeft ontpopt tot voorloper bij de energietransitie, is het maar de vraag hoe een nieuwe, mogelijk buitenlandse eigenaar daarover denkt.

De provincie Noord-Brabant verdiende als aandeelhouder ruim 2 miljard bij de Essent-verkoop aan het Duitse RWE. Er zijn heel wat fietspaden van aangelegd.

Nederland heeft zijn energielot in vreemde handen gelegd, van Europeanen op wie Den Haag weinig grip heeft. Daardoor kan Nederland dus moeilijk nationale energiepolitiek bedrijven.

Geopolitiek en klimaatpolitiek gezien is de aanstaande verkoop opnieuw naïef. De gemeenteraden van de 53 Eneco-eigenaren zouden ook hun verantwoordelijkheid kunnen nemen en Eneco blijven steunen in het ontwikkelen van een duurzame toekomst.

Ten slotte: een topsalaris bij DNB

Bij de Nederlandsche Bank wordt Else Bos directeur toezicht (pensioenen en verzekeraars). Zij is nu topvrouw van PGGM, het pensioenfonds van zorg en welzijn.

Op het gevaar af dat sommigen mij jaloezie verwijten (heb ik niet), vraag ik me af of de Raad van Commissarissen van DNB en betrokkene de tijdgeest goed verstaan.

Bos gaat ruim een ton in salaris terug. Van nu 508.000 euro naar straks een maximum van 396.000 per jaar. Het wettelijk maximum voor dit soort publieke functie is 181.000.

Voor Else Bos is een uitzondering gemaakt vanwege haar ‘unieke combinatie van kennis en ervaring’. Die beschrijving zal vast kloppen. Maar is het nodig? Is het verstandig?

Wanneer begrijpen de mensen in de geldwereld dat ook in wijkverpleging en onderwijs, politie en portiersdienst mensen zijn met een ‘unieke combinatie van kennis en ervaring’? Voor hen wordt geen uitzondering gemaakt op hun heel wat bescheidener schaalinkomen.

P.S.: Deze Politieke Weekbrief verschijnt in de zomerperiode alleen wanneer daar aanleiding voor is, en ik niet op vakantie ben.

Wil je op de hoogte blijven van mijn artikelen? Zaterdags mail ik een Politieke Weekbrief waarin ik samenvat wat me de afgelopen politieke week opviel en wat er staat te gebeuren, in Nederland, Europa en de VS. Wil je die ontvangen en mijn Politieke Dagboeken en andere verhalen in je inbox krijgen? Meld je dan aan! Schrijf je hier in!