In het tweede kwartaal van 2017 hebben energiebedrijven in Nederland meer gascentrales dan kolencentrales ingezet. De CO2-uitstoot is mede daardoor gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder, Vandaag pakt de gassector uit met een jubelende advertentie op de voorpagina van de Volkskrant:

Advertentie op de voorpagina van de Volkskrant (17 augustus 2017)
Advertentie op de voorpagina van de Volkskrant (17 augustus 2017)

Laat er geen misverstand over bestaan: het is mooi dat er minder vuile kolen zijn verstookt en dat mede daardoor de CO2-uitstoot lager uitvalt. Het is ook te prijzen dat de aardgassector onlangs presenteerde voor een klimaatneutrale energiehuishouding in 2050, waarbij gas stapsgewijs wordt uitgefaseerd zo gauw duurzame alternatieven

Toch schieten dit soort advertenties hun doel voorbij. Ze proberen aardgas te positioneren als goed alternatief voor kolen (wat klopt). Maar daarmee suggereren ze óók dat aardgas relatief goed is voor het klimaat. Dat is misleidend.

Waarom we aardgas niet moeten verheerlijken

De gassector doet er alles aan om het draagvlak voor aardgas te vergroten door het te positioneren als (relatief) verantwoorde brandstof. De sector probeert dat beeld te vestigen door voorlichting, reclame en een met gastlessen, lespakketten, lesmateriaal, excursies en

De Nederlandse gassector staat hierin niet alleen. Het Noorse staatsbedrijf Statoil pakt al enige tijd uit met billboards

Advertentie van Statoil op Schiphol (Hallvard Surlien / Twitter)
Advertentie van Statoil op Schiphol (Hallvard Surlien / Twitter)

Een Duitse advertentie van Statoil, met daarin de claim dat aardgas zorgt voor ‘geringerem CO2-Ausstoß als bei anderen fossilen Brennstoffen’
Een Duitse advertentie van Statoil, met daarin de claim dat aardgas zorgt voor ‘geringerem CO2-Ausstoß als bei anderen fossilen Brennstoffen’

We moeten ons niet door dat soort communicatie in de luren laten leggen. Want hoe je het ook wendt of keert: met alle kennis die we over de aardbevingen, de opwarming en de uitstoot hebben, is de inzet van aardgas simpelweg onverantwoord. Minder onverantwoord dan kolen, maar nog steeds: onverantwoord. Nu al. Niet pas in 2050.

Want aardgas is de light-sigaret onder de fossiele brandstoffen. Jaarlijks nog altijd goed voor miljoenen tonnen CO2-uitstoot. Een gascentrale stoot ongeveer half zoveel CO2 uit als een kolencentrale. Maar dat is nog altijd 45 keer zoveel als een windmolen, en 25 keer zoveel als

De Amerikaanse Energy Information Administration verwacht dat het aandeel van aardgas in de wereldwijde uitstoot oploopt van 20 procent in 2012 tot 26 procent in 2040 - een grotere stijging dan

Bovendien: juist bij de productie van aardgas lekt er relatief veel Bovendien wordt er in Europa nog zoveel nieuwe gasinfrastructuur gebouwd, dat we

De advertentie had dus beter kunnen lezen: ‘MOOI MINI-STAPJE VOORUIT, MAAR NOG VEEL TE VEEL AARDGAS IN DE PIJPLIJN.’

Waarom het tijd is voor een sprong vooruit

Gelukkig wordt de sector soms teruggefloten. De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) werd na een klacht van Milieudefensie op de vingers getikt door de Reclame Code Commissie toen het aardgas de ‘schoonste fossiele brandstof’ noemde. Dat moest zijn: de ‘minst vervuilende fossiele brandstof,’

Ook Statoil werd aangepakt: het had de woorden ‘emissiearm’ en ‘schoon’ in paginagrote krantenadvertenties in NRC Handelsblad en de Volkskrant.

Maar aan de advertentie van vandaag zie je dat de sector het bijna niet kan weerstaan om aardgas te bejubelen.

De gassector zou ook echt ambitie kunnen tonen. Bijvoorbeeld door te communiceren dat de cijfers van het CBS, ondanks een kleine verbetering, vooral aantonen dat er nog véél meer moet gebeuren. Wij gaan ons best doen om aardgas nóg eerder uit te faseren dan nu mogelijk wordt geacht, zou de sector kunnen zeggen. Zoiets zou van een serieuze inzet getuigen.

Want we kunnen veel eerder van het gas af. Zie bijvoorbeeld

Tijd om de relatieve voordelen van aardgas boven steenkool te bejubelen hebben we niet meer. Die voordelen kenden we vijftig jaar geleden ook al, en ze berusten deels op de mythe dat we de uitstoot van methaan kunnen negeren. Laten we die fout niet nogmaals maken. Nu is de tijd voor een sprong vooruit.

Wil je dit onderwerp volgen? Als correspondent Klimaat & Energie onderzoek ik de oorzaken van de klimaatcrisis en onze toekomst op een steeds warmere aarde. Blijf op de hoogte via mijn wekelijkse mail

Lees meer:

Als de fossiele industrie de onderzoeksagenda op je universiteit bepaalt In een nieuw rapport worden vandaag de nauwe banden tussen Shell en de Erasmus Universiteit Rotterdam onthuld. Het roept fundamentele vragen op over de verhouding tussen onze universiteiten en multinationals zoals Shell. Lees het verhaal van Jelmer hier terug Onthulling: Nederland stoot veel meer broeikasgas uit dan de overheid beweert De Nederlandse uitstoot van het gevaarlijke broeikasgas methaan is niet met 43 maar met 20 procent gedaald sinds 1990. Dat blijkt uit metingen die nog niet eerder in de aandacht zijn geweest. Dit heeft grote gevolgen voor het Nederlandse klimaatbeleid. Lees het verhaal van Han hier terug Als we zo graag groen willen zijn, waarom investeren we dan in gas? Gas is een relatief schone brandstof en we hebben er veel van. Dat maakt het de ideale transitiebrandstof in de overgang van fossiele naar groene energie. Althans, dat stellen voorstanders. Maar als je het nader onder de loep neemt, blijkt het wondermiddel erger dan de kwaal. Lees het verhaal van Han hier terug