Basisschoolleraren staken. Check hier of de school van je kind de leraar onderbetaalt

Het Zuiderpark staat deze donderdag vol met stakende basisschoolleraren. Ze eisen een salaris dat gelijk is aan dat van een leraar die lesgeeft aan de lagere klassen van het voortgezet onderwijs.

Dat kost volgens de Algemene Onderwijsbond 500 miljoen. Een stuk meer dan de 270 miljoen die de demissionaire regering eerder vrijmaakte.

Opvallend is dat ook de werkgeversorganisatie, de PO-Raad, zich achter de schaart. Werkgevers houden zich namelijk al jaren niet aan de afspraken over betere salarissen.

Dat zit zo: als basisschoolleraar zit je in schaal LA, LB of LC. In 2008 sprak de PO-Raad met de vakbonden af dat in 2014 40 procent van de leraren in LB zou zitten.

Nu, drie jaar na de deadline, zit 26 procent van de basisschoolleraren in die schaal. Bijna driekwart zit in LA, en vrijwel niemand krijgt uitbetaald in LC.

De PO-Raad laat op de eigen site weten dat schoolbesturen daar niets aan kunnen doen. In 2008 dacht de werkgeversorganisatie dat er genoeg geld zou zijn om de salarissen te verhogen.

‘Maar na een financiële crisis, stille bezuinigingen en een jarenlange nullijn, ziet de werkelijkheid er heel anders uit. Het eigen geld ís er niet. Achteraf kan je je dus afvragen of we het risico wel hadden moeten nemen.’

Een rare situatie dus. De werkgeversorganisatie is verantwoordelijk voor de uitbetaling van salarissen, maakt daar afspraken over met de vakbonden, maar loopt van die verantwoordelijkheid weg zodra er financiële problemen zijn.

Het is mooi dat de werkgevers- en werknemersorganisaties samen optrekken, maar het is belangrijk om ook druk op de PO-Raad te houden. Wie garandeert dat het geld dat nu wordt vrijgemaakt voor een beter salaris daadwerkelijk naar salarissen gaat, als de werkgeversorganisatie die verantwoordelijkheid kan ontlopen?

Check daarom op onderstaande site of de school van uw kind zich aan de salarisafspraken van 2008 heeft gehouden. Vul de naam van de school in en controleer: zit 40 procent van de leraren in salarisschaal LB?

Kijk hier of de school van uw kind zich aan de salarisafspraken van 2008 heeft gehouden
Correspondent Onderwijs