Beste,

Het begrip ‘lekken’ is aan inflatie onderhevig. Een echt lek is ongewenst door de bedenkers van het nieuws.

De stortvloed aan details die de laatste dagen uitlekten over het regeerakkoord, waren duidelijk onderdeel van een test- en voorlichtingsstrategie.

Kijken of de doelgroep blij of verbolgen is. Geen woede in De Telegraaf? Dan kan het zo blijven. Anders nog even doorsleutelen.

Maandag lezen de vier regeringsfracties wat zij de komende jaren gaan vinden. Sommige fractieleden waren al betrokken bij de opstelling.

Alle 76 worden zij verwacht alle compromissen te steunen. Zonder Ybeltjes te worden.

Het regeerakkoord - wat staat erin?

Na goedkeuring door de fracties, zou het regeerakkoord dinsdag gepresenteerd kunnen worden. De opstellers hopen dat iedereen blij is, de eigen achterban in ieder geval.

Het probleem met strategisch lekken is dat je geen ziet. Niet wie waarvoor betaalt. Dat zal volgende week ook gelden als we in talkshows worden overspoeld met selectieve troeven.

is

  • Tweeschijvensysteem inkomstenbelasting.
  • Hogere btw, toeslagen voor gezinnen.
  • versneld verlaagd.
  • Migratiebeleid: minder snel sociale zekerheid, meer begeleiding.
  • Geen uitbreiding kinderpardon.
  • Langer tijdelijke contracten.
  • Extra investering defensie (1,5 miljard).
  • Extra geld naar ouderen.
  • Basisonderwijs: 270 miljoen erbij voor docenten, 500 miljoen voor verlaging werkdruk.

De burgemeester - een in memoriam

Eberhard van der Laan overleed deze vrijdag op 62-jarige leeftijd. Bijna in het harnas.

Velen rouwen mét de familie. Ik me een ontbijt met hem dat ik nooit zal vergeten. Hij maakte zich zorgen over de politiek en het rolverlies van partijen.

Van der Laan had een duidelijke opdracht voor alle partijen, maar zeker ook voor zijn eigen PvdA: wees er voor de 95 procent constructieve mensen.

Precies wat de gister gekozen Nelleke Vedelaar te doen staat.

Defensie tegen het licht - en dat werd tijd

Met het verwachte van Defensieminister Jeanine Hennis, kwam eindelijk voluit in beeld dat 25 jaar vredesdividend na de Val van de Muur een heeft opgeleverd.

Dat werd nog eens door het gelijktijdig van de commandant der strijdkrachten, generaal Tom Middendorp.

Zijn terugtreden (twee dagen eerder dan gepland) leek mij een staatsrechtelijk misverstand. Er is ministeriële verantwoordelijkheid. Ambtenaren hebben geen eigen politieke verantwoordelijkheid. Maar het signaal was duidelijk.

De prangende vraag is nu of de nieuwe coalitie en de in maart gekozen Tweede Kamer kans zien de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontstane situatie om te zetten in een serieuze analyse met bijpassende maatregelen.

Raad Den Haag tegen verkoop Eneco - Nu Rotterdam nog

De gemeenteraad van Den Haag met 24 tegen 18 stemmen het voorstel van B&W de aandelen (16,6 procent) in energiebedrijf te verkopen.

Alle ogen zijn nu gericht op de gemeenteraad van de grootste aandeelhouder, Rotterdam (31,7 procent). Volgende donderdag meer.

Brexit en Catalonië - waar gaat het heen?

Afscheidingsbewegingen hebben het moeilijk. Na het van de Spaanse politie afgelopen zondag, leverde het toch doorgezette referendum een voorspelbare meerderheid op voor de

De Spaanse regering heeft aangeboden voor het harde optreden, maar blijft de Catalaanse regioregering de schuld geven. Onafhankelijkheid uitroepen blijft het plan.

Voor de Europese Unie is de zaak penibel. Democratie verdedigen met knuppels hoort daar niet in thuis. Maar het is een unie van staten, niet van bewegingen en burgers. Het voerde een pittig debat.

Die andere afscheidingsbeweging, van de Britten uit de EU, beleefde weer een bizarre week. Premier Theresa May, die worstelt om het initiatief te houden binnen haar partij, wilde het jaarlijkse congres van de Conservatieven bekronen met een glorieuze toespraak.

Het werd de die een politieke spreker in nood zich kan indenken. Het triomfantelijke decor stortte half in, een komiek zag kans haar een ontslagbrief aan te bieden en haar stem begaf het zo hardnekkig dat de applaus-aankondigingen amper gehoord werden.

Brexit wil maar niet het feestje van het Global Britain worden, waar May in haar geschreven tekst naar verwees.

En verder ...

Nog een week om wel of niet te tekenen voor een over de nieuwe wet op de inlichten- en die volgend jaar ingaat.

Wil je op de hoogte blijven van mijn artikelen? Zaterdags mail ik een Politieke Weekbrief waarin ik samenvat wat me de afgelopen politieke week opviel en wat er staat te gebeuren, in Nederland, Europa en de VS. Wil je die ontvangen en mijn Politieke Dagboeken en andere verhalen in je inbox krijgen? Meld je dan aan! Schrijf je hier in!