Dinsdag presenteerde het kabinet-Rutte III het regeerakkoord. Over is de afgelopen dagen heel veel gepraat, geschreven en gedebatteerd.

Toen vorige week uitlekte dat het akkoord deze week zou verschijnen, maakte een aantal correspondenten de agenda leeg om de plannen vanuit hun thema te belichten.

Wat staat er nu echt in het akkoord? Wat zijn de achterliggende ideeën? En hoe kun je die beoordelen?

Hier zetten we de verschillende analyses op een rij.

Marc Chavannes, onze correspondent Politiek, trapte af. Naast kritiek voelt hij ook lichte bewondering voor de heren die het akkoord in elkaar gebreid hebben. ‘Zij hebben het geduld van een handwerkcollectief opgebracht om hun tegenstrijdige wensen tot één wandkleed te borduren.’

Uit het regeerakkoord spreekt het optimisme van de wanhoop Behoorlijk tegenstrijdige wensen van vier partijen zijn met veel geduld samengebracht. En passant gaat het nieuwe kabinet veel maatregelen van het vorige kabinet terugdraaien of verzachten, al zegt niemand dat hardop. Politiek Dagboek over het dinsdag gepresenteerde regeerakkoord. Rutte III, remmend voorwaarts! Lees het verhaal van Marc Chavannes hier terug

Bas Jacobs zorgde voor economische duiding. De econoom keek naar de begroting, de belastingen en de structurele hervormingen die Rutte III voorstelt. Lees zijn stuk en je weet precies wat er met ‘onze belastingcenten’ gaat gebeuren.

Het regeerakkoord van Rutte III: er is geen rode draad in te ontwaren Formateur Gerrit Zalm is een groot liefhebber van flipperen. Dat blijkt ook als je naar de begroting, de belastingen en de structurele hervormingen kijkt van kabinet-Rutte III. Een balletje heeft willekeurig allerlei programmapunten aangetikt. Lees de analyse van Bas Jacobs hier terug

Later in de week nam Marc met onze podcastmaker Lex Bohlmeijer een gesprek op waarin hij verder uitzoomt. Na achttien jaar correspondentschappen in het buitenland, kijkt hij nu met afstand naar de Nederlandse politiek. En ziet hij vooral een gebrek aan visie.

Podcast: Het regeerakkoord is volledig verstoken van idealisme Correspondent Politiek Marc Chavannes fileert het regeerakkoord, Vertrouwen in de toekomst. Het resultaat van 209 dagen onderhandelen is een lange lijst met deeloplossingen voor deelproblemen. En zo blijft regeren een vorm van procesmanagement. Beluister de podcast van Lex Bohlmeijer hier terug

Nog zo’n belangrijk onderwerp: klimaat. Als achterloper Nederland niet snel maatregelen neemt, gaat het de doelen van Parijs nooit halen. Dus, wat zijn de plannen? Jelmer Mommers ziet vooral veel gemiste kansen.

Dit zijn de zes grootste missers in het klimaatbeleid van Rutte III Rutte III noemt zich ‘het groenste kabinet ooit.’ Maar dit kabinet gaat de internationale klimaatdoelen niet halen. Om de industrie te verduurzamen worden niet bedrijven, maar burgers op kosten gejaagd. Lees de analyse van Jelmer Mommers hier terug

Correspondent Conflict & Ontwikkeling Maite Vermeulen las het hoofdstuk over ontwikkelingsgeld. Of moeten we zeggen: anti-migratiegeld?

Rutte III wil met ontwikkelingshulp de migratie stoppen. Dat gaat nooit werken Lees je het regeerakkoord over ontwikkelingssamenwerking, dan lees je de kroniek van Fort Europa. Alles draait om het stoppen van migratie. Maar cruciale aannames van dit beleid kloppen niet. Lees de analyse van Maite Vermeulen hier terug

En wat gaat het nieuwe kabinet doen voor de allerkwetsbaarsten? De arme werkenden, waarover Dick Wittenberg een verhalenserie maakt?

Het nieuwe kabinet heeft vooral oog voor werkgevers, niet voor onzekere werkenden Wat doet het regeerakkoord voor de kwetsbaarste Nederlanders? Ik nam de voorstellen voor de onzekere werkenden onder de loep. Lees het stuk van Dick Wittenberg hier terug

Dick las ook de plannen voor de vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Het onbehagen wordt erdoor gevoed, vond hij.

Kabinet-Rutte III zet het bestraffen van nieuwkomers door (en voedt daarmee het onbehagen) De regeringsverklaring is voor nieuwkomers ijzingwekkend kil. Om te mogen meedoen, moeten ze aan nóg meer eisen voldoen. Een analyse van de plannen van het nieuwe kabinet. Lees het verhaal van Dick Wittenberg hier terug

Over de plannen met de politie valt veel goeds te melden. Bart de Koning doet dat - en vindt geschuif met potjes om de begroting rond te maken.

Kabinet-Rutte III brengt eindelijk een beetje realistisch beleid voor de politie Wat is het nieuwe kabinet met de politie van plan? Ik nam het regeerakkoord onder de loep. Zeker het geschuif met potjes valt op. En dan is er nog die 'staatswiet.' Lees de analyse van Bart de Koning hier terug

Met cijfers gaat het nieuwe kabinet ook redelijk om. Opvallend was dat al op de eerste bladzijden van het regeerakkoord staat dat Nederland niet ‘alleen vooruit moet gaan in de statistieken.’ Hoogleraraar hoogleraar Politieke Arithmetiek Daniël Mügge onderstreept dat.

Inderdaad, Nederland moet niet alleen vooruitgaan in de statistieken ‘Nederland moet niet alleen vooruitgaan in de statistieken, Nederlanders moeten dat ook zelf ervaren,’ staat in het regeerakkoord. Dat klopt: economische cijfers vertellen niet het hele verhaal. Daarom is het hoog tijd dat we ze niet meer klakkeloos gebruiken. Lees het betoog van Daniel Mügge hier terug

Onderwijscorrespondent Johannes Visser was al maanden bezig met een onderzoek naar...het lerarenregister. Dat gaat nu echt verplicht worden, en Johannes reconstrueert hoe dat is gegaan.

Hoe de leraar verplicht werd zich bij te scholen In de toekomst moeten leraren in een register onder andere hun bijscholing bijhouden. In het regeerakkoord dat deze week gepresenteerd werd, staat dat dit lerarenregister ‘van, voor en door de leraar’ moet zijn. Het probleem: dat register kan niet van, voor en door de leraar zijn. Lees het onderzoek van Johannes Visser hier terug

Hoofdredacteur Rob Wijnberg concludeert: dit regeerakkoord is een verzameling gemiste kansen. Nederland hád een gidsland kunnen worden op het gebied van energie. Het kabinet hád armoede kunnen uitroeien (wat niet eens zo duur is). Of aan de EU kunnen laten zien hoe echte democratisering er in de 21ste eeuw uitziet. Maar het regeerakkoord is vooral van alles niks en heel veel net-niet.

Het regeerakkoord van Rutte III is van alles niks en heel veel net-niet Het kabinet-Rutte III had de kans om te laten zien dat ‘het midden’ geen stilstand betekent, maar vooruitgang. Het had van een gasland weer een gidsland kunnen maken. Maar in plaats daarvan kiest het voor struisvogelpolitiek. Lees het verhaal van Rob hier terug