Spring naar inhoud

House of Heroes geeft fouten toe, maar stopt doofpot in de doofpot. Daarvoor lever ik hier het bewijs

Een week geleden verschenen mijn artikelen over het toedekken van misbruikzaken in pinksterkerk House of Heroes te Nijkerk. Hoe ging het verder? In deze notitie zet ik de reacties van de kerk op een rij.

Op vrijdag 20 oktober kreeg de kerk van mij een lijst vragen over de rol van House of Heroes in het toedekken van de drie beschreven misbruikzaken.

De kerk kwam met een antwoord op maandag 23 oktober. ‘Op dit moment zien wij [...] geen aanleiding om inhoudelijk te reageren op jouw ingezonden email. Mochten we wel aanleiding vinden om op iets te reageren dan doen we dat via betrouwbare mediakanalen.’ Verder werd mij een gebrek aan journalistieke ethiek verweten.

Op dinsdag 24 oktober werd duidelijk wat die ‘betrouwbare kanalen’ waren: het Nederlands Dagblad. Drie kerkvertegenwoordigers (de heren Mattheus van der Steen, Daniël Renger en René Zoetebier) vertelden de christelijke krant dat er een belastend artikel van mijn hand aankwam. Die middag kwamen ze langs op de redactie om hun visie daarop te geven. De krant publiceerde hun visie zonder deze bij mij te verifiëren. Overigens gaf de krant nadien aan toch al van plan geweest te zijn om te bellen met de kerk.

Toen ik op woensdag 25 oktober mijn artikel publiceerde, volgde ’s middags een verklaring op de website van de kerk die ontkennend van aard was. De elf belangrijkste beweringen uit deze verklaring waren te weerleggen, wat ik op De Correspondent deed.

Na ingrijpen van een lid van de raad van toezicht werd de verklaring op de website op donderdag 26 oktober licht aangepast. De kerk gaf nu aan de situatie ‘verkeerd te hebben ingeschat.’

Het Nederlands Dagblad publiceerde dezelfde dag een interview met kerkleider Mattheus van der Steen waarin hij aangeeft ‘een keiharde les’ te hebben geleerd. Maar dat de kerk misbruik heeft toegedekt, is volgens Van der Steen nog altijd ‘complete onzin.’ Dat de kerk Lisa’s gang naar de politie probeerde tegen te houden eveneens.

Vandaag, op woensdag 1 november, wil ik ook deze ontkenningen met feiten weerleggen. Want het waren nota bene Van der Steen en zijn collega-opzieners René Zoetebier en Rients Hofstede zelf die de gang naar de politie afraadden. Dat zou een zogenoemde ‘hoogste-weg’-optie zijn, zoals een van hen zegt in een door Lisa aangevraagd gesprek op 10 februari 2016. (De transcriptie van dit gesprek heb ik onder deze notitie geplaatst zodat iedereen dit bewijs zelf kan beoordelen.)

Deze woensdag vergadert de kerkleiding met de raad van toezicht over de gebeurtenissen. Ook geeft de kerkleiding antwoord op vragen van leden.

Wat ik zou willen weten: hoe kan het dat de kerk eerst een doofpot in het leven roept en deze vervolgens, tot de dag van vandaag, opnieuw in de doofpot stopt?

Naschrift 1 november 2017, 18 uur:

* Verschillende lezers vroegen mij de authenticiteit van mijn transcriptie te bevestigen. Om die reden publiceer ik, met toestemming van mijn bron, een fragment uit het gesprek als audiobestand. Zie de link hieronder.

Lees hier de volledige reconstructie Lees hier de verantwoording van mijn onderzoek Lees hier mijn weerlegging van de eerste reactie van House of Heroes Lees hier de transcriptie van het gesprek van 10 februari 2016 terug waarin de kerkleiding aangeeft hoe ze te werk ging Beluister hier een fragment van ruim drie minuten uit het gesprek waar ik een transcriptie van gemaakt heb.
Correspondent Oost-Nederland bij NRC