Beste lezer,

De Tweede Kamer hield de Lees hier de Algemene Financiële Beschouwingen. Algemene Financiële Beschouwingen, en ging door over de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting (kosten: 1,4 miljard).

De vrijwel gelijktijdige publicatie van de Paradise Papers zette een extra zoeklicht op de meegaandheid van de Nederlandse overheid als het gaat om de wensen van het grote internationale bedrijfsleven.

Het Brief van de minister-president over contacten die hebben geleid tot het plan de dividendbelasting af te schaffen. vestigingsklimaat kwam terug als hét argument van premier Mark Rutte om de dividendbelasting te schrappen.

En zo schemerden de contouren van een wereldbestuur door conglomeraten voor wie niet geldt wat voor anderen geldt.

Wordt Rutte gechanteerd door het grootbedrijf?

In een column in De Groene Amsterdammer keek politiekverslaggever Aukje van Roessel terug op het debat over de regeringsverklaring. Alsof de Kamer met de premier door een omgekeerde Lees van Aukje van Roessel: ‘Trechter.’ trechter naar de wereld kijkt, schreef ze.

Want ja, fijn de vlag in de vergaderzaal en iets doen voor de wijkverpleging, dat laatste is nodig en nuttig. Maar amper een woord over de wereld die gevaarlijk en onzeker is. China, Rusland, Donald Trump? Te ver weg. Brexit heeft grote invloed op Nederland, welke? Niet besproken.

Daarom was de opwinding vorige week in de Kamer over de afschaffing van de dividendbelasting een relevant aanknopingspunt. Daar gaat Nederland wel over. Of niet?

Is de NOS: ‘Grote bedrijven zetten onderhandelaars kabinet onder druk.’ zoetgevooisde dreiging van VNO/NCW, Shell, Unilever en AkzoNobel (dat graag nationale steun krijgt tegen buitenlandse belagers) om het hoofdkantoor te verplaatsen genoeg om 1,4 miljard van de begroting af te halen? Niemand die het toegeeft.

Woensdag moet premier Rutte weer een poging doen de Kamer ervan te overtuigen dat hij niet is ‘gechanteerd’ (GroenLinks) door de Lees hier meer over de vermeende bedrijvenlobby. grote bedrijven, die overigens ontkennen.

En is er een race to the bottom op belastinggebied?

Deze week kwamen ook de Lees hier meer over de Paradise Papers. onthullingen van een internationaal journalistiek consortium, met Trouw en het FD in Nederland, waaruit blijkt dat iedereen het doet. Ook de koningin van Engeland. Geld beheren buiten de gewone belastingnormen.

Eén belastinginspecteur in Rotterdam gaf groen licht voor Procter & Gamble om 676 miljoen dollar ongeveer belastingvrij door te sluizen.

De nieuwe staatssecretaris van Financiën heeft intussen toegezegd dat alle NRC Handelsblad: ‘Financiën onderzoekt procedures 4.000 belastingdeals.’ ‘rulings,’ speciale afspraken met grote bedrijven, tegen het licht worden gehouden. Althans of zij correct tot stand zijn gekomen. Niet op inhoud.

Doet Nederland aan dumping, tarief- en fiscale constructieconcurrentie met collega-EU-landen? En wat levert dat dan op? De race to the bottom, die Rutte vorige week ontkende, is niet helemaal denkbeeldig.

Vier adviezen aan de regering

Links liet zijn plannen, zonder schrappen van de dividendbelasting, zonder btw-verhoging en eigen risico in de zorg, CPB: ‘Linkse plannen alleen goed voor korte termijn.’ doorrekenen door het Centraal Planbureau.

De alternatieve Lees hier de CPB-doorrekening van de linkse plannen. plannen van SP, GroenLinks en de PvdA doen op de langere termijn weinig voor de werkgelegenheid, blijkt.

Van het grootste belang voor de Nederlandse economie is het vasthouden en helpen versterken van de euro, schrijft de Raad van State: ‘Nederland is gebaat bij een vanzelfsprekende onomkeerbaarheid van de euro.’ Raad van State, in een advies op verzoek van de Tweede Kamer.

Zoals ook de NAVO, het westerse militaire bondgenootschap, onmisbaar blijft voor de verdediging van Nederland. Maar die NAVO is te zwak en te traag, schrijft de Lees hier het AIV-advies over de NAVO. Adviesraad Internationale Vraagstukken.

Nog een opmerkelijk advies deze week, van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving: de bewindspersonen moeten harder onderhandelen met de farmaceutische industrie om te komen tot aanvaardbare Advies: overheid maakt niet of nauwelijks gebruik van de wettelijke mogelijkheden om de macht van grote medicijnfabrikanten te breken. medicijnprijzen.

Baby bestellen?

Zelf deed ik deze week ook even iets anders, en verloor me in het mooie nieuwe toneelstuk dat Hanna Bervoets schreef voor de Haagse toneelgroep Meer over de Firma MES. Firma MES.

De voorstelling is gelaagd, wreed en lichtvoetig tegelijk.

Het is een Met CarryMe laat de Firma MES ons in een zwarte spiegel kijken, schreef ik. ‘sciencefictionthriller verpakt als huiskamerdrama’ over een niet zo verre toekomst waarin drukke welvarende ouders een baby kunnen bestellen via een speciaal appje.

Halbe Zijlstra, de geopolitieke realist

De nieuwe minister van buitenlandse zaken, Halbe Zijlstra (VVD) presenteerde zich aan de ambassadeurs van de EU-landen. En vatte zichzelf kort samen:

‘Ik ben een geopolitieke realist. Bij een Lees hier de toespraak van Halbe Zijlstra voor EU-ambassadeurs. realistisch buitenlandbeleid kijken we naar wat haalbaar is in plaats van naar wat wenselijk is.’

Simpele oplossingen voor ‘Europa’ (eruit stappen, opheffen of de euro afschaffen), daar gelooft hij niet in: ‘Ze werken niet. Ze berusten op leugens. Op zijn best zijn het sprookjes.’

Twee verhalen om te lezen

Bij het debat over de regeringsverklaring viel op dat Thierry Baudet in het debat niet beklijfde. Lees hier: ‘Baudet vult het gat dat God heeft achtergelaten met een geloof in de natie.’ Stevo Akkerman, columnist van Trouw, dacht verder over de rol die Baudets Forum voor Democratie vervult.

Op wereldschaal (bij het beïnvloeden van verkiezingscampagnes door vreemde mogendheden) én in de levens van miljoenen mensen speelt Facebook een immense rol.

De methode is het geraffineerd exploiteren van onze zwakten en behoefte aan bevestiging. Daarover doet een van de oprichters Lees hier: ‘Max Read: Does Even Mark Zuckerberg Know What Facebook Is?’ een onthullend boekje open.

Weer zo’n gigantische vorm van ongecontroleerde machtsuitoefening waar nationale overheden weinig zicht op hebben. En zouden moeten samenwerken om hun burgers te beschermen.

Wil je op de hoogte blijven van mijn artikelen? Zaterdags mail ik een Politieke Weekbrief waarin ik samenvat wat me de afgelopen politieke week opviel en wat er staat te gebeuren, in Nederland, Europa en de VS. Wil je die ontvangen en mijn Politieke Dagboeken en andere verhalen in je inbox krijgen? Meld je dan aan! Schrijf je hier in!