Als Isabella (2) in haar broek heeft gepoept, dan weet haar moeder op tachtig kilometer afstand dat direct. De kinderopvang gebruikt een app waarmee de medewerkers ouders op de hoogte kunnen houden van wat er gebeurt.

Op zijn site adverteert het bedrijf met de volgende tekst: ‘Met Bitcare kun je op ieder moment van de dag laten zien aan de ouders hoe goed het gaat met hun kind. Ouders kunnen zo zorgeloos werken omdat ze weten dat hun kind in goede handen is. Hoe fijn is dat!’

Over twee jaar gaat Isabella naar de basisschool. Vanaf dan krijgt ze te maken met de voortgangstoetsen van Cito en tot ze een jaar of twaalf later slaagt voor haar eindexamens ook met een ‘leerlingvolgsysteem.’ Daarin worden niet alleen cijfers bijgehouden, maar wordt ook geregistreerd wanneer een leerling afwezig is, of hij zijn huiswerk heeft gemaakt en hoe het met hem gaat.

We kunnen kinderen steeds beter monitoren

Er is dus iets veranderd sinds ik zelf op school zat.

Maar wat willen ouders?

Als ik in mijn broek poepte, hoorde mijn vader dat pas als hij me op kwam halen van de kinderopvang. Was ik ziek, dan belde de conciërge mijn moeder om me op te komen halen. Kreeg ik een slecht cijfer, dan kon ik dat verzwijgen. Hoe het met me ging? Dat ging niemand wat aan.

Door technologische ontwikkelingen kunnen we kinderen dus steeds beter monitoren. Het is aan scholen om te bepalen welke gegevens ze met ouders willen delen.

Maar wat willen ouders?

Een vraag aan u: wilt u dat wel?

Daar heb ik geen duidelijk beeld van. In de zes jaar dat ik lesgaf, kwam ik ouders tegen die eisten dat hun kind de hele dag bereikbaar was via hun smartphone. In Duitsland besloot de rechtbank de verkoop van smartwatches met een luisterfunctie voor kinderen Via die functie luisterden ouders mee met wat er in de klas gebeurde.

Maar ik ken ook ouders die tijdens het halfjaarlijkse oudergesprek zeiden: ik ben wel benieuwd wat mijn kind hier eigenlijk de hele dag doet. Of het een beetje goed gaat.

Dus nu wil ik beter zicht krijgen op hoe we kinderen – op de kinderopvang, de basisschool en in het voortgezet onderwijs – monitoren, en hoe ouders daar gebruik van maken. Daarom heb ik drie vragen aan u, ouder:

  1. Wat weet u van uw kind, op de kinderopvang of op school?
  2. Wat zou u kunnen weten van uw kind, op de kinderopvang of op school, als u de mogelijkheden zou benutten die de opvang of de school biedt?
  3. Wat zou u willen weten van uw kind, op de kinderopvang of op school?

U kunt mij mailen op johannes@decorrespondent.nl. Hartelijk dank!

Eerder over dit thema:

Hét onderwijsverhaal van dit moment is toch echt wat genuanceerder (zou je kunnen zeggen) Het is dé onderwijsbelofte: met technologie leerlingen gericht onderwijs aanbieden, door lesmateriaal dat zich automatisch aanpast aan het niveau van de leerling. Eerste resultaten bieden inderdaad reden tot optimisme, maar er te veel op vertrouwen is een gevaar. Lees het verhaal hier terug Deze onderzoeker gebruikt Big Data om kinderen op hun eigen niveau te laten leren Door digitale lesprogramma’s die heel veel data opleveren, komen we steeds meer te weten over hoe kinderen leren. Marthe Straatemeier, die promoveerde op rekenvaardigheid en nu aan het hoofd staat van een leerplatform, legt uit hoe dat werkt. Lees het interview hier terug