Ooit van Berbice, Demerara en Essequibo gehoord? En wist je dat die plekken in het noorden van Zuid-Amerika koloniën van Nederland waren?

Waarschijnlijk niet. Misschien wel omdat in Berbice een van de grootste slavenopstanden ooit plaatsvond. Zou deze geschiedenis daarom verzwegen zijn?

Hetzelfde geldt voor de concentratiekampen in Boven-Digoel: Nederland stichtte daar in Papoea-Nieuw-Guinea een van de eerste concentratiekampen ooit.

Een pijnlijke geschiedenis, waar we liever niet aan herinnerd worden.

Dank voor alle verhalen!

Jullie, onze lezers, deden dat wel. In oktober, tijdens de Maand van de Verzwegen Geschiedenis, droegen jullie 71 verhalen aan die in elk schoolboek thuishoren.

Omdat ze tekenend zijn voor de Nederlandse geschiedenis. Omdat ze vormen hoe Nederland er nu uitziet. Omdat ze perspectieven bieden voor hoe het beter kan.

Tijdens de Maand van de Verzwegen Geschiedenis droegen jullie 71 verhalen aan die in elk schoolboek thuishoren

Verder droegen jullie talloze verhalen aan - over de Nederlandse kolonie Brazilië, de slavenhandel door de VOC in Nederlands-Indië, de opiumhandel door de Nederlandse staat, Surinaamse Nederlanders die niet in Amsterdamse wijken mochten wonen, zwarte sleutelfiguren die de geschiedenis veranderden.

Via het thema, Facebook, Twitter, radiozender FunX en The Black Archives droegen jullie nog eens tientallen ideeën aan om een beter beeld van onze geschiedenis te krijgen.

De kritiek die we ter harte nemen

Er was ook kritiek. Klopte de term ‘verzwegen geschiedenis’ wel? Waarom waren de stukken zo ‘eenzijdig’?

Het klopt dat de titel stevig was. Hoewel niet voor álle geschiedenissen geldt dat ze ‘verzwegen’ zijn, drukt hij wel uit dat geschiedschrijving afhangt van de - vaak machtige - auteur. Daarom hebben we aan de titel Verzwegen geschiedenis vastgehouden.

We konden niet álle verhalen vertellen in oktober, maar laten gedurende 2018 graag meer verhalen aan bod komen. En over mogelijke eenzijdigheid: een verhaal kan nu eenmaal niet álle perspectieven bevatten.

Maar we hopen dat de geschiedenis zoals we die op school krijgen steeds nader bekeken wordt. Niet omdat die niet klopt en correctie behoeft, wel omdat het zinnig is daar andere perspectieven naast te zetten.

Dan zie je namelijk dat de geschiedenis een constructie is, vaak geschreven door mensen met de touwtjes in handen. Zeer zorgvuldig, gedocumenteerd en afgewogen, maar niettemin: een verhaal dat aangevuld kan worden.

We krijgen een correspondent Verzwegen geschiedenis

Met jullie verhaalideeën kunnen we daarmee verder. Want dat gaan we doen komend jaar: met financiële steun van Stichting Democratie & Media kunnen we een correspondent Verzwegen geschiedenis introduceren:

We zijn zeer blij dat de schrijfster van romans als Het gym, De man van veel, Tenzij de vader en de essayiste voor onder meer NRC Handelsblad en De Groene Amsterdammer jullie én andere verhalen gaat vertellen komend jaar. Twaalf in totaal: over die drie eerder genoemde koloniën en concentratiekampen en veel meer.

We horen graag welke Verzwegen Geschiedenissen jij belangrijk vindt!

Voor die verhalen zullen we weer putten uit het archiefmateriaal van dat ook twee evenementen én lesmateriaal zal organiseren dit jaar. Zij verzorgen ook andere stukken, voor nog meer perspectieven op de geschiedenis.

Ook is weer van de partij. De radiozender zal elke maand aandacht aan de verhalen besteden in de vorm van video’s én artikelen. Luisteraars zullen hun grootouders, ooms of tantes interviewen over waar ze vandaan komen, wat voor invloed die migratie heeft gehad en welke geschiedenis ze willen doorgeven.

Tot slot: onze lezers. Jullie kunnen we niet missen dit Jaar van de Verzwegen Geschiedenis. Zijn er nog verhalen die niet mogen ontbreken? Personen om te spreken, plekken en gebeurtenissen om te bezoeken, boeken, films, documentaires om tot ons te nemen?

We horen graag welke Verzwegen Geschiedenissen jij belangrijk vindt!

Verzwegen geschiedenis - Verhalen die iedere Nederlander aangaan Over bepaalde cruciale episodes uit de Nederlandse geschiedenis leer je niet of nauwelijks op school. Terwijl iedereen ze zou moeten kennen om een goed gesprek over identiteit, ongelijkheid, racisme en discriminatie te voeren. Lees het alle stukken terug

Correctie 11-1-2017: Een eerdere versie vermeldde dat in Boven-Digoel het eerste concentratiekamp was. Er waren eerder al concentratiekampen, dus dit is aangepast.