Beste,

De afgelopen week draaide het nieuws om Groningen en het terugschroeven van de gasproductie. Maar er was nog veel meer nieuws over energie en klimaat. Een selectie, inclusief nieuwe verhalen en producties op De Correspondent:

1. Shell en lag onder vuur. Correspondent vatte de schermutseling samen die het bedrijf in de Tweede Kamer moest doorstaan, en wat daar werd besloten over de gaswinning en de schade in Groningen.

2. Een aantal milieuorganisaties startte een actie om de olie- en gasgigant zijn predicaat ‘koninklijk’ Eerder pleitte de Groningse acteur daar al voor.

3. Dagblad van het Noorden openbaarde de lang geheim gebleven contracten die de betrokkenheid van de staat bij de gaswinning in Groningen aantonen. ‘De staat zit er tot haar nek toe in,’ klonk het al snel. Die conclusie trokken ook na uitgebreid onderzoek naar de verwevenheid van de gasindustrie en de staat.

4. Een snelle overschakeling naar duurzame energie heeft niet alleen ecologische, maar ook sociale voordelen. Tenminste, als we het goed aanpakken. Dat is een van de belangrijkste punten die ik naar voren wilde brengen in het videoportret dat ‘inspiratieplatform’ MaatschapWij van mij maakte.

YouTube

5. Tot nu toe pakken we het niet goed aan. Uit dat Milieudefensie liet uitvoeren door CE Delft blijkt dat de lasten van de energietransitie zeer ongelijk verdeeld zijn. ‘De laagste inkomens betaalden al relatief het meest aan het klimaatbeleid, maar het beleid van het kabinet-Rutte III versterkt die ongelijkheid nog,’ schreef Ik stelde deze en andere missers van Rutte III al eens aan de orde in

6. Ook ondermijnend: het feit dat ‘groene stroom’ lang niet altijd in Nederland opgewekte duurzame energie uit zon en wind is. Op zich geen nieuws, maar toen Arjen Lubach er zondagavond de aandacht op vestigde, bleken veel kijkers geschokt.

7. Ik publiceerde vorig jaar een serie gesprekken met Shellmedewerkers. Hoe is het om bij de oliegigant te werken in het tijdperk van klimaatontwrichting? Kun je als werknemers iets doen aan de uitstoot? Alle Shelldialogen zijn nu

8. Het bedrijf Carbon Engineering (CE) – onder andere gefinancierd door Bill Gates – heeft de missie om CO2 uit de atmosfeer te zuigen en schrijft The Guardian. Het bereiken van ‘negatieve emissies’ is noodzakelijk om een stabiel leefklimaat te behouden, zeggen voorstanders. Ondertussen gaat er zonder dat er getwijfeld wordt aan de mogelijkheden om CO2 uit de atmosfeer te halen. Deze week was het de European Academies Science Advisory Council (EASAC) die waarschuwde dat we

9. Wellicht ingegeven door zulke onzekerheiden overwegen sommige jonge mensen geen kinderen te nemen; ze verwachten dat de opwarming van de aarde uit de hand loopt. The New York Times

10. En tot slot: het is volledig geactualiseerd. Hier vind je alle verhalen over onze toekomst op een steeds warmere aarde, inclusief een geheel nieuwe passage over de dubbelzinnige rol van overheden.

Tot de volgende,

Jelmer

Wil je dit onderwerp volgen? Als correspondent Klimaat & Energie onderzoek ik de oorzaken van de klimaatcrisis en onze toekomst op een steeds warmere aarde. Blijf op de hoogte via mijn wekelijkse mail