Mogen inlichtingendiensten en binnenkort meer computers hacken? Worden onze persoonlijke gegevens straks met grote digitale sleepnetten onderschept? Hoe lang mogen onze gegevens door de AIVD en MIVD bewaard worden en is het toezicht wel afdoende geregeld?

Over onder meer deze vragen gaat het referendum dat gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 wordt gehouden. We zullen de komende tijd uitgebreid over het referendum en rapporteren.

Om een beter idee te krijgen wat de inlichtingendiensten nu precies doen en in wat voor wereld ze opereren, hebben we een collectie van eigen verhalen voor je samengesteld.

Collectie spionage en inlichtingen De wereld van inlichtingendiensten is zeer complex. Landen bespioneren elkaar, criminele groepen worden ingeschakeld, private bedrijven leveren spionagesoftware, terwijl ons hele leven is gedigitaliseerd. Hoe werken de inlichtingendiensten, hoe hou je grip op spionage? Deze verhalen helpen je inzicht te krijgen in de (on)mogelijkheden van onze en andermans geheime diensten. Lees de collectie

Een deel van de verhalen gaat over de geschiedenis van de inlichtingendiensten. Daaruit blijkt hoe weinig we eigenlijk weten van wat ze doen. Het verhaal over Operatie Leunstoel laat zien dat een klein land soms even een grote rol kan spelen in de internationale spionage. En laat je meevoeren met enkele audioreportages over bekende en onbekende plekken in Nederland die belangrijk zijn (geweest) voor onze inlichtingendiensten.

De geheime diensten hebben vergaande bevoegdheden en mogen straks nog meer. Daar zit nu net de pijn. Veel critici menen dat het toezicht op de inlichtingendiensten onvoldoende is. Parlementariërs komen niet opdagen voor vergaderingen over de diensten, de toezichthouder heeft te weinig armslag om de diensten echt op de huid te zitten.

Het werk van de inlichtingendiensten is verknoopt geraakt met diensten in het buitenland. En buitenlandse diensten spioneren er lustig op los in Nederland. Die internationale spionagewereld is moeilijk te doorgronden. Hoever reikt de arm van de Amerikaanse NSA in Nederland en Europa? Tappen de Amerikanen onze kabels af? En hoe zit het met de Patriot Act, op basis waarvan de VS allerlei persoonsgegevens over ons kan opvragen? En hoe worden Nederlandse burgers door Rusland bespioneerd? In de collectie vind je ook hierover verhalen.

Nog meer lezen?

Je hebt wél iets te verbergen - geactualiseerde editie In Je hebt wél iets te verbergen: over het levensbelang van privacy laten onderzoeksjournalisten Maurits Martijn en Dimitri Tokmetzis zien dat privacy het meest bedreigde mensenrecht van onze tijd is. Ze leggen bloot welke gegevens je allemaal weggeeft en aan wie. En, belangrijker nog: welke ingrijpende gevolgen dat heeft. Een geactualiseerde editie verschijnt op 13 februari. Reserveer nu en ontvang hem die dag bij je thuis. Reserveer hier het boek