Beste,

We beginnen met een quiz. Afgelopen weekend las ik namelijk het recent verschenen De geschiedenis van het Nederlandse onderwijs van Piet de Rooy uit, en dat boek heeft me veel geleerd over de geschiedenis van de onderwijsvernieuwing. Dat veel nieuwe ideeën helemaal niet zo nieuw zijn, bijvoorbeeld.

Daarom aan u de vraag: over wie of wat gaat dit?

1.

‘Het hele onderwijsbestel zou een ‘organisch geheel’ moeten worden. Bovendien moest het leerstofjaarklassysteem veranderd worden, dat immers geen rekening hield met het feit dat kinderen zich niet in eenzelfde tempo ontwikkelen.’

A. Over Jos van Kemenade, de minister die in de jaren zeventig pleitte voor een ‘middenschool’.
B. Over Paul Schnabel, die in 2016 een advies presenteerde over de toekomst van het onderwijs.
C. over Philip Kohnstamm, die in 1918 benoemd werd tot bijzonder hoogleraar in de opvoedkunde.

2.

‘De vertegenwoordigers van de leerkrachten waren aanvankelijk buiten het overleg gehouden. Het verleden had voldoende duidelijk gemaakt dat met deze groep niet veel te beginnen viel: belangen en betweterij verhinderden nagenoeg elke verandering.’

Gaat dit over...
A. de invoering van de Mammoetwet in 1968.
B. de invoering van het verplichte bijscholingsregister voor leraren in 2017.
C. de invoering van de basisvorming, tweede fase en het studiehuis in 1998.

3.

‘De taak van de onderwijzer werd niet meer het doorgeven van kennis en inzichten van een oudere generatie, maar de voorbereiding op een toekomst, waarvan maar één ding vaststond: ze zou anders zijn.’

Gaat dit over...
A. het belangrijke onderwijsadvies Onderwijs2032.
B. de Steve Jobsscholen van Maurice de Hond.
C. de Reformpedagogiek die begin 20ste eeuw opkomt.

Antwoorden kunt u mailen naar johannes@decorrespondent.nl. De notaris zal uit de goede inzendingen een winnaar trekken. De winnaar wint een prijs. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Intussen in Den Haag

Terwijl ik dat fantastische boek van De Rooy las, vergaderde de onderwijscommissie van de Tweede Kamer over belangrijke zaken.

Zo werd duidelijk dat Paul van Meenen (D66) binnenkort met een motie komt om de Onderwijscoöperatie, de club die claimt ‘van, voor en door de leraar’ te zijn, af te schaffen. Het loopt niet helemaal lekker daar: de voorzitter en directeur hebben de coöperatie gedag gezegd en minister Slob constateerde bij zijn aantreden dat er geen draagvlak is onder leraren voor het verplichte bijscholingsregister dat de Onderwijscoöperatie moet uitvoeren. Ik schreef er al eens over.

Opmerkelijk is dat ook de VVD voor lijkt te zijn, terwijl die partij in haar verkiezingsprogramma nog extra geld uittrok voor de Onderwijscoöperatie. Betekent dit het einde van de Onderwijscoöperatie? En wat moet er dan gebeuren met dat lerarenregister?

Ook kreeg de Kamercommissie om te praten over de zogeheten ‘lumpsumfinanciering’: schoolbesturen krijgen een smak geld en mogen zelf bepalen hoe zij die uitgeven. Daardoor weet niemand precies waar dat geld heen gaat, bleek al eens uit stukken van en voor De Correspondent.

Lees-, kijk- en luistertips

Wat je in ieder geval niet hoeft terug te kijken, is van afgelopen maandag. Die bevatte het nieuws dat driekwart van de basisschoolleraren door ouders onder druk wordt gezet om het schooladvies voor de middelbare school aan te passen. Dat zou blijken uit onderzoek dat het programma in samenwerking met CNV Onderwijs heeft laten doen.

Onzin, weet iedereen die de moeite nam het onderzoek zelf te lezen. Onderwijsjournalist Ronald Buitelaar fileerde het

Nog wat kijk- en leestips:

  • Diezelfde Ronald Buitelaar publiceerde van de podcast Omroep Onderwijs, samen met onderwijsjournalist Anja Vink. Ditmaal praten ze over de gemeente en onderwijsachterstandenbeleid (drie keer woordwaarde?).
  • over waar leerlingvolgsysteem Magister gegevens van leerlingen opslaat: op een Amerikaanse server, die onder de Amerikaanse wetgeving valt. En dus zijn die gegevens door de Amerikaanse geheime dienst in te zien.
  • over een gespecialiseerde vakschool voor mensen met autisme. ‘Mensen met autisme zijn hier normaal, de anderen noemen we de neurotypische mensen.’

Met groet!
Johannes

Wekelijks mail van mij krijgen? Dat kan! Eens in de twee weken publiceer ik een nieuwsbrief om je op de hoogte te houden van waar ik mee bezig ben. Die verschijnt op de site, maar kan je ook in je mailbox ontvangen. Nodig ook collega-leraren en andere geïnteresseerden in onderwijs uit om mee te lezen! Schrijf je hier in