De overheid wil graag dat burgers zelf initiatief nemen. Maar kun je als burger ook te veel doen? Waardoor je vervolgens in de problemen komt?

Mijn vorige oproep leverde veel ervaringen op van mensen die bij hun pogingen weer snel aan het werk te gaan, botsten op eisen en klemmende regels van uitkeringsinstanties. Bijvoorbeeld omdat ze volledig beschikbaar waren voor de arbeidsmarkt en dus een baan zochten, maar ook alvast met een eigen bedrijf wat inkomen probeerden te verwerven.

Een van de volgende afleveringen in deze serie zal gaan over mensen die te initiatiefrijk op zoek zijn naar werk. Heb je daar ervaring mee? Mail me: pieter@decorrespondent.nl

Meer lezen?

Wat Correspondentleden me leerden over het UWV en mediation Wat heb je aan een bemiddelaar of mediator bij een conflict met de overheid, als de regels simpelweg te streng zijn? Dat vroegen sommige lezers me nadat ze mijn stuk hierover lazen. In deze update ga ik daarop in. Lees het verhaal van Pieter hier terug