Bij De Correspondent zien we journalistiek als een voortdurend gesprek tussen correspondenten en leden. De bedoeling van dat gesprek is de uitwisseling van kennis en ervaringen. Want, zo luidt een belangrijk mantra op onze redactie: honderd lezers weten meer dan één journalist.

Door dokters, leraren, boeren, migranten, hackers, schuldhulpverleners en al onze andere deskundige lezers te betrekken in ons journalistieke proces, krijgen we samen dieper inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen van onze tijd.

Door te delen wat we weten, helpen we elkaar de wereld om ons heen beter te begrijpen

‘Je leercurve delen’, een van de inspirators van deze werkwijze, dat. Meer dan een eeuw lang was journalistiek noodgedwongen vooral eenrichtingsverkeer: de journalist zond, de nieuwsvolger ontving. Nieuws online publiceren maakte een constante dialoog tussen journalist en publiek voor het eerst mogelijk.

Bij De Correspondent investeren we daarom al vijf jaar in het verbeteren en vergemakkelijken van die dialoog. Door een gesprekkendashboard te bouwen bijvoorbeeld (daarover morgen meer!), door jullie en door gesprekredacteur Gwen Martèl om hun kennis met ons allemaal te delen onder de stukken. Want, zo geloven wij: door te delen wat we weten, helpen we elkaar de wereld om ons heen beter te begrijpen.

Kennis delen, de bron van menselijke vooruitgang

Het delen van kennis is zelfs een van de drijvende krachten achter de vooruitgang van de mens als soort. Want hoe kan het dat een chimpansee nooit een raket of iPhone heeft uitgevonden en wij wel? Omdat wij, meer dan welke diersoort dan ook, kennis uitwisselen met elkaar, Zo worden we collectief steeds slimmer en beter in wat we doen.

Bij De Correspondent geloven we dan ook dat journalistiek, in haar diepste kern, bij kan dragen aan deze vooruitgang. En dat principe proberen we ook toe te passen op onszelf als organisatie.

Leven naar de lessen die we leren

In de vijf jaar die we nu bestaan, hebben we door onze journalistieke onderzoeken en jullie bijdragen veel geleerd. Bijvoorbeeld hoe de datahonger van overheden en bedrijven gegroeid is en hoe dat onze privacy bedreigt. Hoe ernstig de gevolgen van klimaatverandering zijn en hoe groot de noodzaak is om er iets aan te doen. Hoe media lijden aan een gebrek aan diversiteit en hoe dat onze blik op de wereld beïnvloedt.

We hebben allerlei maatregelen getroffen om de hoeveelheid data die we over jullie verzamelen te minimaliseren

Deze lessen vormen niet alleen de basis van onze verhalen, we proberen ze ook op onszelf toe te passen. Zo hebben we de afgelopen jaren allerlei maatregelen getroffen om de hoeveelheid data die we over jullie verzamelen te minimaliseren, zijn we actief de diversiteit op onze redactie en in onze verhalen gaan vergroten en hebben we flinke investeringen gedaan om onze ecologische voetafdruk als bedrijf te verkleinen.

Wij zijn een organisatie die leert van haar leden, die lessen deelt en die leeft naar die lessen.

Tijd voor een update van ons manifest

Omdat we als organisatie meeveranderen met onze inzichten, leek het ons goed om na vijf jaar ook het manifest waarmee we zijn opgericht te vernieuwen.

Natuurlijk staan de principes uit dat manifest in de kern nog overeind – principes verander je niet zomaar. Maar tegelijkertijd zijn we sommige dingen belangrijker gaan vinden (dataprivacy) en andere dingen juist weer minder (dat we een ‘volledig digitaal’ medium zouden zijn – lang leve onze boeken!).

Daarom heb ik de tien principes uit ons manifest herschreven en geüpdatet. Hieronder vind je de tien nieuwe principes op een rij. En daar weer onder lees je wat de belangrijkste veranderingen zijn ten opzichte van ons vroegere manifest.

We zijn jouw medicijn tegen de waan van de dag

Nieuws gaat meestal over wat er vandaag gebeurt, maar zelden over wat er elke dag gebeurt. Het richt zich op de uitzonderingen, waardoor de regel buiten beschouwing blijft. De Correspondent heeft een andere opvatting van nieuws: wij kijken niet naar het sensationele, maar naar het fundamentele. Onze correspondenten laten zich niet leiden door de waan van de dag, maar richten hun aandacht op structurele ontwikkelingen in onze samenleving en in de wereld. Anders gezegd: wij vertellen je niet over het weer, maar over het klimaat – en hopen je zo dieper inzicht te geven in hoe de wereld werkt.

We zijn volledig advertentievrij

De Correspondent is een advertentievrij platform. Daaronder valt ook zogeheten gesponsorde content. We worden gefinancierd door betalende leden, die we niet als ‘doelgroepen’ zien. We verkopen jouw aandacht en jouw persoonlijke data niet door aan adverteerders. We staan wel open voor inhoudelijke samenwerkingen met andere media. Ook accepteren we financiering van organisaties wier investeringen direct bijdragen aan onze journalistieke doelen. Bij zulke financiering is één voorwaarde ononderhandelbaar: volledige redactionele onafhankelijkheid.

We bestrijden stereotypen, vooroordelen en angstzaaierij

Een veelvoorkomende manier om media-aandacht te trekken, is door een groep mensen te beledigen. Eerst volgt er een stortvloed aan verontwaardigde reacties, daarna vaak een tweede vlaag van woede, gericht op de media-aandacht zelf. Het resultaat is dat de belediging dagenlang het nieuws blijft domineren en zo vooroordelen en stereotypen verspreidt en bevestigt. De Correspondent spreekt zich actief uit tegen dit soort stereotypering en angstzaaierij en doet niet mee aan nieuws dat bedoeld is om te shockeren in plaats van te informeren. Doordat we niet bang zijn om ‘het laatste nieuws’ te missen, kunnen we grondiger onderzoek doen en zo deze kwalijke effecten van nieuws tegengaan.

We vertellen je niet alleen het probleem, maar ook wat we eraan kunnen doen

Wie veel nieuws tot zich neemt, voelt zich al gauw machteloos en cynisch: ‘Er is zo veel mis in de wereld, ik zou niet weten waar ik zou moeten beginnen.’ De Correspondent wil hier iets aan doen: door niet alleen maar oog te hebben voor problemen, maar ook voor mogelijke oplossingen. Deze vorm van journalistiek wordt ‘constructieve journalistiek’ genoemd, niet te verwarren met ‘goed nieuws’. Het is een manier van verhalen vertellen die naar voren brengt wat er mis is én wat er aan problemen gedaan kan worden. We schuwen journalistiek activisme dan ook niet: correspondenten spreken zich geregeld uit voor positieve veranderingen in de maatschappij en dragen daar ook actief aan bij.

We werken samen met jullie, onze deskundige leden

Van de meeste onderwerpen waarover wij verslag doen, weten onze leden collectief veel meer dan wijzelf. Daarom wil De Correspondent niet alleen informatie zenden, we hopen deze ook te ontvangen. Als we berichten over een onderwerp waar jij verstand van hebt, willen we graag dat je jouw kennis en ervaringen met ons deelt. We maken onze onderzoeksvragen en verhaalideeën openbaar om feedback te krijgen en om zo onze journalistiek te kunnen verbeteren. We zien jou dus niet als een passieve nieuwsconsument, maar als een deskundige die waardevolle kennis kan bijdragen.

We doen niet alsof we ‘neutraal’ zijn, maar zijn transparant over ons wereldbeeld

Bij De Correspondent vinden we dat journalisten niet moeten doen alsof ze ‘neutraal’ of ‘onbevooroordeeld’ zijn. Wij denken dat het beter is om transparant te zijn over onze standpunten in plaats van te beweren dat we die niet hebben. Dat betekent niet dat we partijdig zijn of dat onze correspondenten allemaal één bepaalde politieke ideologie aanhangen. Het betekent evenmin dat we geen belang hechten aan feiten. Maar feiten krijgen pas betekenis als ze worden geïnterpreteerd. Daarom zijn onze correspondenten open over hun wereldbeelden en de morele overtuigingen die achter hun interpretaties schuilgaan. En als de feiten veranderen, veranderen onze meningen mee.

We beschermen je privacy door zo min mogelijk gegevens over je te verzamelen

Veel online diensten zijn gratis, omdat je er als gebruiker voor betaalt door privacygevoelige gegevens prijs te geven. Bij De Correspondent vinden we jouw privacy belangrijk en minimaliseren we daarom de data die we over je verzamelen. We vragen alleen de gegevens waartoe we wettelijk verplicht zijn of die nodig zijn voor het goed functioneren van ons platform (zoals een loginnaam en wachtwoord). We verkopen deze informatie niet aan derden. We leggen uit wat we met de verkregen gegevens doen. En we geven je waar mogelijk zeggenschap over de gegevens die we verzamelen.

We willen zo inclusief mogelijk zijn

Journalistiek is gebaat bij een rijkdom aan wereldbeelden. Daarom zijn we altijd op zoek naar mensen met uiteenlopende achtergronden en perspectieven, zowel binnen de redactie als op ons platform. Ons inclusiviteitsprincipe komt terug in de manier waarop we correspondenten vinden, lezers bereiken en met leden omgaan. Door correspondenten met uiteenlopende achtergronden en wereldbeelden een podium te geven, vergroten we de diversiteit op onze redactie. Doordat leden onze verhalen gratis kunnen delen, bereiken we een divers lezerspubliek. En door een toegankelijke prijs voor een lidmaatschap te vragen, sluiten we niemand om financiële redenen uit van onze journalistiek.

We stellen de journalistiek altijd boven financieel gewin

Al meer dan een eeuw wordt nieuws voor een flink deel gefinancierd door advertenties. Commerciële media proberen zo veel mogelijk aandacht te trekken van een publiek, om deze aandacht vervolgens door te verkopen aan adverteerders. Het onderliggende doel is om zo veel mogelijk winst te genereren. Bij De Correspondent doen we niet aan winstmaximalisatie. In onze statuten is vastgelegd dat een winstuitkering nooit groter mag zijn dan 5 procent van de omzet. We gaan ook niet in zee met investeerders die niet instemmen met dit rendementsplafond.

We geloven in transparantie en voortdurende zelfverbetering

Bij De Correspondent zijn we van mening dat ‘de juiste manier’ van journalistiek bedrijven niet bestaat. Wij beschouwen onszelf niet als de oplossing voor alles wat er mis is in ‘de media’. Als we fouten maken, geven we die toe en corrigeren we ze. Ook zijn we transparant over hoe we je geld besteden in ons financieel en redactioneel jaarverslag. We zullen ons voortdurend inspannen om onszelf te verbeteren en nodigen je uit ons daarbij te helpen. Zo blijven we samen leren, over onszelf en over de wereld waarin we leven.

Op vind je alle principes terug, mocht je ze nog eens rustig na willen lezen of willen delen met anderen.

De belangrijkste veranderingen op een rij

  • Het principe dat we een ‘volledig digitaal’ medium zijn, is geschrapt. In 2013 was dat wellicht nog noodzakelijk om te vermelden, anno 2018 klinkt het een beetje vreemd. Bovendien klopt het niet: we geven ook papieren boeken uit.
  • Het idee dat we niet ‘in doelgroepen denken’ onderschrijven we nog steeds, maar is geen apart principe meer. Het valt nu onder dat we advertentievrij zijn.
  • Het idee dat we niet in nieuwscategorieën zoals ‘binnenland’ en ‘buitenland’ denken, onderschrijven we ook nog steeds, maar is geen apart principe meer. Het zit nu verwerkt in ons streven transparant te zijn over onze waarden en ons wereldbeeld.
  • De bescherming van jullie privacy, en het minimaliseren van de data die we over jullie verzamelen, is als nieuw principe toegevoegd.
  • Ons streven naar constructieve journalistiek, waarbij we niet alleen problemen maar ook oplossingen structureel aandacht geven, is als nieuw principe toegevoegd.
  • Ons streven naar inclusiviteit, met als doel een zo divers mogelijk platform te zijn, is als nieuw principe toegevoegd.
  • De rol van jullie, onze leden, is gedetailleerder beschreven. Toegevoegd is onder andere dat we jullie nadrukkelijk als belangrijke bronnen van kennis en ervaring zien.

Ik ben uiteraard heel benieuwd wat jullie van de nieuwe formuleringen, de toegevoegde principes en het manifest als geheel vinden!