Beste leden en lezers,

Als politieke bewegingen, bedrijven, belastingdiensten, criminele organisaties, mensenstromen, handelsverdragen, natuurrampen, ecosystemen en algoritmes zich niet aan landsgrenzen houden, dan moet de journalistiek die ze wil beschrijven, begrijpen en bekritiseren dat ook niet doen.

Daarom willen we samen met jou De Correspondent naar het Engels uitbreiden.

Ja, ik doe mee!

Want de wereld heeft meer invloed op wat in ons eigen land gebeurt dan ooit. En wat in ons eigen land gebeurt, heeft meer invloed op de wereld dan ooit. Om de wereld nog beter te kunnen begrijpen, is grensoverstijgende journalistiek belangrijker dan ooit.

Door een wereldtaal aan ons platform toe te voegen, kunnen we

Help mee The Correspondent mogelijk te maken!

In dit stuk wil ik je vertellen waarom we dit Nederlandse platform willen uitbreiden met een wereldtaal, in de hoop je te inspireren om je bij deze missie aan te sluiten. Ook wil ik je laten zien wat je als lid kunt verwachten als The Correspondent er komt. En ik wil je voorstellen aan enkele wereldberoemde ambassadeurs die ons bij deze uitbreiding helpen.

Ik zeg met opzet ‘uitbreiding’, want De Correspondent blijft – zoals je dat gewend bent – in het Nederlands bestaan. Mochten we er met z’n allen in slagen The Correspondent succesvol te lanceren, dan komt de Engelstalige versie erbij - en krijgen alle huidige leden van De Correspondent daar toegang toe.

Je kunt pionierend lid van The Correspondent worden door een financiële bijdrage te doen. De hoogte van de bijdrage mag je zelf bepalen. Als pionier maak je zo The Correspondent voor alle leden mogelijk.

Waarom je de prijs van een lidmaatschap van The Correspondent zelf mag bepalen We willen The Correspondent lanceren: een Engelstalige uitbreiding van De Correspondent. Omdat grensoverstijgende thema’s een nieuw soort journalistiek verdienen. Bij The Correspondent laten we leden zelf de prijs van hun lidmaatschap bepalen. Als dat succes heeft, gaan we dat ook bij De Correspondent doen. Lees mijn verhaal hier

Over wat er precies voor die lancering nodig is later in dit stuk meer. Eerst: waarom willen we De Correspondent uitbreiden naar het Engels?

De wereld heeft meer dan ooit invloed op wat in Nederland gebeurt

De dividendbelasting die Den Haag zou afschaffen om Nederlandse banen te creëren? Bekokstoofd in Londense bestuurskamers om buitenlandse beleggers te paaien.

De crisis die Nederlandse belastingbetalers dwong banken voor miljarden te redden? Begonnen met Amerikaanse hypotheken, tot een kookpunt gebracht door Griekse schulden.

De nepnieuwsberichten die opduiken in je gepersonaliseerde zoekresultaten? Geproduceerd door contentfabrieken in Macedonië, verspreid door algoritmes uit Silicon Valley.

De windmolens in de Noordoostpolder die je huis van energie voorzien? Gebouwd door Duitse ingenieurs, mede afgedwongen door Europese klimaatdoelen.

De emancipatiebeweging die seksuele intimidatie in Nederland heeft aangekaart? Begonnen door Afro-Amerikaanse activisten, wereldwijd gegaan door

Dit lijstje zou lang door kunnen gaan, maar de boodschap is steeds dezelfde: de wereld heeft meer invloed op wat in ons eigen land, ons eigen parlement en onze eigen omgeving gebeurt dan ooit. De wereld is onze achtertuin geworden.

En andersom geldt precies hetzelfde.

Wat wij doen heeft meer invloed op de wereld dan ooit

De kleding die we dragen? Houdt kinderarbeid in Bangladesh in stand.

De benzine waarop onze auto’s rijden? Vergroot de kans op mislukte oogsten in Nigeria.

Het pensioengeld dat we opzij hebben gezet? Betaalt mee aan wapens in Jemen.

De zonnepanelen die ons huis verwarmen? Helpen koralen beschermen in de Grote Oceaan.

Het vlees dat we hier laten staan? Redt oerwoud (en papegaaien!) in de Amazone.

Ook dit lijstje kan heel lang doorgaan en ook hier is de boodschap steeds dezelfde: wat wij hier kopen, eten, dragen, rijden, stemmen en doen heeft meer invloed op de rest van de wereld dan ooit.

De wereld is onze achtertuin, en wij zijn haar tuiniers.

Om de wereld nog beter te kunnen begrijpen, hebben we meer dan ooit grensoverstijgende journalistiek nodig

Nu is de wereld dankzij internationale media als de BBC, Al Jazeera en CNN al dichterbij dan vroeger. Die berichten 24 uur per dag over gebeurtenissen van over de hele wereld en bereiken daarmee miljoenen mensen.

Toch is zelfs dat internationale nieuws in zijn aard en vorm nog sterk op landsgrenzen gericht. Het draait vaak om nationale gebeurtenissen, zoals verkiezingen, rampen of conflicten. En het wordt vaak gepresenteerd als ‘in het buitenland’, ver weg dus.

Die blik op de wereld hebben we voor een groot deel te danken aan papieren kranten, die min of meer gelijktijdig opkwamen met de moderne natiestaat – en in taal én verschijningsvorm grotendeels tot het eigen land waren beperkt. Een beroemde luidt zelfs dat wij onszelf door kranten als ‘inwoners van een land’ zijn gaan zien.

En nog steeds hanteren de meeste kranten dat klassieke onderscheid tussen ‘binnenlands’ en ‘buitenlands’ nieuws. Een onderscheid dat steeds meer op een mythe berust, maar dat nog altijd ten grondslag ligt aan hoe we veel nieuws voorgeschoteld krijgen. Zelfs in de online nieuwsstroom lijkt het vaak alsof er een ‘hier’ en een ‘daar’ bestaat.

Daar wreekt zich de beperking van onze nationaal georganiseerde nieuwsvoorziening: kranten geven ons nog steeds het idee dat we in een door twintigste-eeuwse grenzen bepaalde wereld leven.

Daarmee bedoel ik niet dat landen ‘er niet meer toe doen’, of dat je je geen Nederlander mag voelen omdat we tegenwoordig Skype, easyJet en multiculturele samenlevingen hebben. Nee, ik bedoel: om het ‘hier’ te kunnen begrijpen, hebben we dieper inzicht nodig in de onderliggende structuren en ontwikkelingen die ‘overal’ zijn.

Om dieper inzicht te krijgen in hoe de wereld werkt, en hoe we haar vooruit kunnen helpen, is grensoverstijgende journalistiek dus belangrijker dan ooit. De opwarming van de aarde, de productie van ons eten en de groeiende invloed van kunstmatige intelligentie houden zich nu eenmaal niet aan landsgrenzen. Zoals belastingontwijking, handelsverdragen en politieke bewegingen dat ook niet doen. Uitvindingen, algoritmes en sociale media evenmin.

Daarom willen we graag uitbreiden naar het Engels met The Correspondent.

Dit is ervoor nodig om The Correspondent te lanceren

Hoe krijgen we dat betere medicijn tegen de waan van de dag voor elkaar? Allereerst door samen genoeg geld op te halen om The Correspondent te kunnen lanceren.

Want The Correspondent moet net als De Correspondent mogelijk gemaakt worden door leden. Advertentievrij, en gericht op de belangen van leden.

Daarom willen we met een internationale ledencampagne tussen 14 november en 14 december minimaal 2,5 miljoen dollar ophalen, omgerekend 2,2 miljoen euro.

Halen we dat bedrag niet, dan krijgt iedereen die een bedrag heeft ingelegd het geld volledig teruggestort.

Halen we dat bedrag wel, dan kunnen we The Correspondent in het voorjaar van 2019 lanceren – en krijgen alle huidige leden van De Correspondent er toegang toe.

Wat kun je verwachten van onze uitbreiding naar het Engels?

  • Je kunt nieuwe thema’s volgen van getalenteerde en gerenommeerde internationale auteurs.
  • Je krijgt rijkere, beter geïnformeerde verhalen met meer grensoverstijgende perspectieven.
  • Je kunt kennis en ervaringen uitwisselen met deskundige leden van over de hele wereld.
  • Je hebt de mogelijkheid om onze verhalen te delen met niet-Nederlandstalige vrienden, familie en collega’s.
  • En de verhalen die jij mogelijk maakt, krijgen meer bereik en daardoor ook meer invloed op de wereld om ons heen.

Meer thema’s van internationale auteurs

Als we erin slagen The Correspondent van de grond te krijgen, willen we ons platform allereerst uitbreiden met een team van Engelstalige correspondenten.

Deze correspondenten kunnen overal ter wereld gevestigd zijn en zullen net als onze Nederlandse correspondenten een thema verslaan.

Ze worden dus geen verslaggever van een land (‘correspondent VS’ of ‘correspondent Zuid-Afrika’), maar van grensoverstijgende ontwikkelingen (bijvoorbeeld ‘correspondent Verduurzaming’ of ‘correspondent Kunstmatige Intelligentie’).

Je kunt hun journalistiek volgen in het Engels. De belangrijkste verhalen willen we ook vertalen naar het Nederlands.

Rijkere verhalen met grensoverstijgende perspectieven

Met deze nieuwe collega’s willen we samenwerkingen opzetten om ook onze Nederlandse verhalen te verrijken. Zo kan het logisch zijn dat onze correspondent Data Maurits Martijn met een nieuwe correspondent Kunstmatige Intelligentie onderzoek doet naar de groeiende macht van algoritmes.

Of dat onze correspondent Mobiliteit Thalia Verkade zich met een nieuwe correspondent Gezondheid verdiept in een radicaal andere toekomst van transport. Of dat onze correspondent Nieuw Feminisme Bregje Hofstede zich met een nieuwe correspondent Politieke Bewegingen verdiept in de wereldwijde MeToo-beweging.

Dat wil niet zeggen dat we voortaan alleen nog maar internationale thema’s zullen verslaan. Nederlandse correspondenten zullen zich ook volop bezig blijven houden met thema’s als de lokale politiek, de nationale schuldenindustrie of het onderwijs in eigen land.

We willen vooral nieuwe correspondentschappen toevoegen en kruisbestuivingen met bestaande correspondentschappen bewerkstelligen waar die het vruchtbaarst zijn.

Meer leden om kennis en ervaringen mee te delen

En we hopen nog iets toe te voegen waar we allemaal profijt van zullen hebben: nieuwe deskundige leden van over de hele wereld.

De nieuwe leden die we met The Correspondent hopen te werven zijn niet alleen belangrijk vanwege hun financiële bijdrage, maar ook vanwege de kennis en ervaringen die ze meebrengen.

Zoals jullie weten, zien wij jullie – leden – als de grootste bron van expertise die wij – journalisten – tot onze beschikking hebben. Door naar het Engels uit te breiden, wordt deze bron van expertise veel groter.

Samen kunnen we dan kennis en ervaringen van over de hele wereld met elkaar uitwisselen, zoals we dat bijvoorbeeld al deden met de Engelstalige Osita Osemene, een Nigeriaan die cursussen geeft aan teruggekeerde migranten, van correspondent Migratie Maite Vermeulen.

Stel je eens voor dat we zulke kennisuitwisseling niet alleen af en toe, maar structureel kunnen doen. Dat we met Deense leden in gesprek kunnen over hoe hun decentralisatie van de zorg heeft uitgepakt? Of dat we van Canadese, Noorse of Filipijnse leden horen hoe het hun klimaatzaken vergaat?

De potentie is moeilijk te overschatten.

Nieuwe inzichten die je kunt delen met niet-Nederlandstalige vrienden

De resultaten daarvan – nieuwe inzichten in hoe de wereld werkt en hoe we haar kunnen veranderen – kun je dankzij The Correspondent dan ook delen met al je niet-Nederlandse vrienden, familieleden, kennissen, collega’s en volgers op sociale media.

Want net als de Nederlandse verhalen kun je alle Engelse verhalen zonder beperking delen met de buitenwereld. Zo help je onze journalistiek de wereld over gaan.

Dat betekent ook dat we niet langer afhankelijk zijn van, bijvoorbeeld, The Guardian om de wereld in te helpen. Ook hoeven we niet langer te hopen op The Washington Post om die staatsgeheimen van verschillende landen prijsgeeft te laten doordringen tot ministeries van Defensie wereldwijd. En hoeven we niet te wachten totdat New Scientist wereldkundig maakt. Dat kunnen we dan allemaal zelf en geheel volgens onze journalistieke ideeën.

Meer invloed voor onze journalistiek wereldwijd

En daarmee vergroten we samen de invloed van het soort journalistiek waarvoor wij staan. Niet alleen zou je als lid straks Engelstalige verhalen kunnen delen met wie je maar wilt, je helpt ook de filosofie en de principes achter De Correspondent te exporteren.

En dat is hard nodig in een wereld waarin het nieuws vooral cynisch maakt, verdeeldheid zaait, angsten uitvergroot, wantrouwen kweekt en steeds vaker het grensoverstijgende vacuüm overlaat aan complottheoretici en fake news-verspreiders.

Toen we vijf jaar geleden De Correspondent in Nederland lanceerden gingen we al de wereld over, omdat we een wereldrecord crowdfunding vestigden door ruim 1,3 miljoen euro op te halen, gedoneerd door bijna 19.000 leden van het eerste uur.

Sindsdien zijn er maar liefst zeventien journalistieke ondernemingen in veertien landen opgericht die geïnspireerd zijn op De Correspondent. Van het Deense tot het Duitse van het Indiase tot het Zwitserse

Maar van het origineel weet de wereld slechts van horen zeggen.

Daar hopen we nu verandering in te brengen met The Correspondent. Zodat we de rest van de wereld ook kunnen laten kennismaken met ons medicijn tegen de waan van de dag.

Ja, ik doe mee!

Je mag zelf bepalen wat de prijs van je bijdrage is

Om zo toegankelijk en inclusief mogelijk te zijn, hebben we The Correspondent een revolutionair nieuw prijsmodel gegeven: choose what you pay. Je mag de prijs van het lidmaatschap zelf bepalen.

Daar hebben we voor gekozen omdat het onmogelijk is een ‘eerlijke’ prijs voor een wereldwijd platform te bepalen – en we net zo betaalbaar willen zijn voor een lid uit Bogota of Lagos als voor een lid uit Berlijn of New York.

Bovendien geloven we in de kracht van solidariteit: wie iets meer kan betalen voor een lidmaatschap, maakt het voor leden met minder middelen mogelijk een iets lager bedrag te betalen.

Mocht dit systeem goed werken, en de gemiddelde prijs voor een lidmaatschap niet te veel omlaag brengen, dan willen we op termijn ook bij De Correspondent in Nederland hetzelfde prijsmodel invoeren.

Sluit je aan bij onze beweging

Nu is 2,2 miljoen euro bij elkaar krijgen in dertig dagen natuurlijk niet gemakkelijk. Gelukkig weten we ons verzekerd van de steun van honderden ambassadeurs wereldwijd: journalisten, activisten, wetenschappers, ondernemers en auteurs uit allerlei landen die de tien principes uit ons onderschrijven, publiekelijk hun steun aan ons hebben uitgesproken en ons gaan helpen The Correspondent werkelijkheid te maken. Daarover later meer.

Maar onze belangrijkste ambassadeurs zijn natuurlijk jullie: onze 60.000 leden. Samen kunnen we De Correspondent de wereld over laten gaan. Als je nu pionier wordt – je mag zelf bepalen voor hoeveel – help je ons de vliegende start te maken die deze campagne nodig heeft om een succes te worden.

Hoe meer pioniers zich nu aansluiten, hoe groter de kans dat we wereldnieuws worden. En als we wereldnieuws worden, kunnen we dat wereldnieuws ook veranderen.

Doe je mee?

Ja, ik doe mee!
YouTube
Deze video is in het Engels. Je kunt in de instellingen Nederlandse ondertiteling aanzetten.

Heb je na het lezen van dit stuk nog vragen over The Correspondent?