Context collapse in Seinfeld

Gisteren schreef ik een groot stuk over het fenomeen context collapse: het ‘ineenstorten’ van context doordat, in het digitale tijdperk, onder andere verschillende werelden steeds gemakkelijker in elkaar overvloeien. Eén aspect daarvan, stelde ik, is dat ‘jezelf zijn’ en het sociale rollenspel dat daar een voorwaarde voor is, wordt bemoeilijkt. 

Doordat de grens tussen verschillende privédomeinen vervaagt - via Facebook en Twitter kan je baas ook zien wat je in het weekend doet en zijn je ouders er virtueel bij als je met vrienden op stap bent - wordt het immers moeilijker om je houding en gedrag af te stemmen op de specifieke context waarin je je op dat moment bevindt: iets wat een cruciaal onderdeel is van ‘jezelf kunnen zijn.’

Correspondent-lid Peter Zantingh wees mij op een schitterende scène in de (sowieso briljante) serie Seinfeld, waarin dit fenomeen op hilarische wijze wordt uitgebeeld. Elaine besluit Susan, de vriendin van George, uit te nodigen bij Jerry thuis. Tot grote woede van George, want: thuis bij Jerry is heilig grondgebied, dat George uitsluitend wil delen met zijn vrienden, níet met zijn vriendin. Betreedt zij deze context, voorbehouden aan vrienden, ‘then both worlds will collide, Jerry,’ waarschuwt George. Met rampen tot gevolg.

Context collapse op z’n grappigst:

YouTube
Uit Seinfeld: De wereld stort in (en George kan zichzelf niet meer zijn)
Lees hier mijn grote stuk over context collapse terug
Oprichter
Rob Wijnberg