Beste,

‘Onorthodox.’ Met dat slim gekozen woord waar intellectueel Frankrijk wel raad mee weet, typeerde minister Wopke Hoekstra (Financiën) gister in Parijs de verrassende geheime aankoop van 14 procent van de aandelen Air France-KLM.

Excuses maakte hij dus niet. Wel bracht Hoekstra een boodschap van constructieve Zo werd de bijeenkomst met zijn Franse collega Bruno Le Maire ook afgesloten: samen de Frans-Nederlandse maatschappij nog beter maken.

Met een handdruk die wilde zeggen: we werken samen binnen AF-KLM én binnen Europa. Met het nog steeds waarschijnlijke vertrek van de Britten uit de EU wordt de Frans-Nederlandse relatie belangrijker.

Afscheid van een dogma

De plotse inkoop van AF-KLM-aandelen betekende ook een breuk met 35 jaar politiek dogma. De voorkeur voor voor publieke diensten heeft sinds de late jaren tachtig (kabinetten-Lubbers en -Kok) hoogtij gevierd in Den Haag.

Daarom was de pittige ontmoeting tussen Frankrijk en Nederland deze week zo boeiend. Terwijl Frankrijk de vrije markt belijdt, is Parijs nog niet echt losgekomen van het idee van de door de staat gestuurde economie.

Dat Nederland nu langs dezelfde lijnen handelt, komt daar enigszins als een schok. In de is er ook wel begrip voor. En werd de soep tussen de regeringen niet zo heet gegeten.

Daarom kon ook worden dat een commissie van de twee landen gaat bekijken hoe AF-KLM succesvoller kan worden. Het commerciële bedrijf zal er met belangstelling van kennisnemen. De positie van KLM-topman Elbers zou niet opnieuw in gevaar zijn.

NRC-columnist Luuk van Middelaar ziet in de zakelijke overwinning van Nederland deze week ook een opsteker voor Frankrijk, dat al jaren pleit voor een zelfbewuster Europa dat realisme inzet tegen de (economische) machtspolitiek van Xi Jinping, Poetin en Trump.

Ook in de zorg..

De herontdekking van het publiek belang werd ook onder woorden gebracht door zorgminister Hugo de Jonge (CDA). In een vraaggesprek met het zei hij zonder omhaal dat de marktwerking in de zorg te ver is doorgeschoten.

Samenwerking van zorgverleners, vooral regionaal, moet de norm worden. Betalen per verrichting of per uur drijft de kosten op, zegt De Jonge. De zorgwoordvoerder van de VVD in de Tweede Kamer noemt De Jonge’s benadering .

Zowel de stoere KLM-zet als de gezondverstandbenadering van de zorg zijn thema’s waar het CDA, met als duidelijkste troonpretendenten Hoekstra en De Jonge, bij de komende Staten- en Europese verkiezingen zich mee kan profileren ten opzichte van de VVD.

De verkiezingen komen eraan

Het CDA was er begin deze week als de kippen bij om zijn held Wopke Hoekstra op de te tillen. Voorlopig is alle zeilen bijzetten voor alle coalitiepartijen het devies.

De blijven de coalitie verlies aankondigen. Vooral D66, maar ook VVD en CDA zouden nu zetels verliezen. De ChristenUnie is de enige coalitiepartij die ongeschonden zou blijven of iets zou winnen.

Winst wordt voor Forum voor Democratie en in mindere mate GroenLinks. De VVD zou wel de grootste blijven.

In de Volkskrant deed de Leidse staatrechtgeleerde Wim Voermans een (bij voorbaat vergeefse, zoals hij erkende) oproep de af te schaffen. Het mandaat van de Senaat is zwak (gekozen via de Provinciale Staten) en het gezag van de Eerste Kamer is nergens op gebaseerd.

De staatscommissie-Remkes waagde zich niet aan een dergelijk drastisch advies. En het moet beide Kamers met twee derde meerderheid passeren, schrijft Voermans. Dus zal het niet gebeuren.

Personeel UWV daagt directie uit

De ondernemingsraad van uitkeringsorganisatie UWV is naar de om geldverslindende ICT-projecten tegen te houden. Het personeel is moe van de serie ICT-missers bij UWV die miljarden kosten en het werk verder achterop helpen.

De directie van UWV heeft de bezwaren naast zich neergelegd. Het personeel doorbreekt nu het stilzwijgen dat het jongste project al te lang verhult.

Er worden weer extra managers aangesteld om het project te leiden. ‘Het personeel vreest dat met de komst van de extra managers de toch al complexe dienst in bestuurlijke chaos verzeild raakt.’

Door het mislukken van eerdere automatiseringsprojecten werkt het UWV met sterk verouderde systemen.

Trumps slechte week

De Amerikaanse president domineert het nieuws in eigen land, week na week. Bij voorkeur met eigen uit- of invallen. Deze week liep dat nogal mis.

In Hanoi had Trump een tweede ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Hun eerste top in Singapore eindigde met een verklaring van mooie bedoelingen. Deze liep uit op een

Over de verklaring voor het nulresultaat blijft het gissen. Een gebrek aan voorbereiding, overschatting van het eigen improvisatietalent, alles kan. Feit is dat Trump de gewoonte negeerde alleen met welke leider dan ook samen te komen als enig resultaat al bij voorbaat vaststaat.

Terwijl hij met zijn onverminderd gewaardeerde vriend Kim vergaderde, werd in Washington Trumps voormalige advocaat en klusjesman Michael Cohen in de Senaat verhoord.

Cohen gaat binnenkort de gevangenis in, o.a. wegens liegen onder ede en een ‘heel sandwichbuffet aan frauduleuze handelingen’ ten bate van de aanstaande president. In zijn betreurde Cohen het dat hij de ‘racist, oplichter en bedrieger’ Trump zo lang trouw was gebleven.

Hoewel hij geen overtuigend bewijs had dat Trump met de Russen had samengespannen, droeg Cohen wel weer bij aan detaillering van het beeld van Trumps volstrekt amorele, louter op eigen gewin gerichte presidentschap.

Brexit, of toch niet?

De saga sleept zich voort. Juist nu de meeste mensen zich hadden ingesteld op het doorgaan van de Britse afscheiding van de EU, hard of via een verdrag, groeien toch weer kansen op uitstel en een tweede referendum.

heeft ingestemd met een opening naar een tweede volksuitspraak over Brexit, als het onheldere Labour-plan voor een nieuw soort douane-unie het niet haalt in het Lagerhuis. En May’s akoord met de EU opnieuw strandt.

Volgt u het nog? En May moest als optie accepteren om een opstand in haar eigen kabinet te voorkomen. Die kritische ministers willen tegen iedere prijs een no-deal-Brexit voorkomen.

De optelsom van deze chaotische ontwikkelingen is dat de kans op uitstel en mogelijk afstel van Brexit zijn toegenomen. De beste doorrekening van de opties vond ik opnieuw bij

En ten slotte...

Het nadenken over het publiek belang, in nationaal en internationaal verband, neemt zienderogen toe. Een mooie bijdrage leverde José van Dijck daaraan in haar

‘De onlinewereld waarin we leven is aan bezinning en hervorming toe. Ik wil aantonen dat er van alles gaande is om tegenwicht te bieden, tegenmacht te ontwikkelen en met oplossingen te komen. Iedereen is verantwoordelijk voor de platformsamenleving: bedrijven, overheid, burgers.’