Al het leven op aarde speelt zich af in een dun schilletje van lucht: de dampkring. Daarbinnen zweven alle zuurstofmoleculen die we in­ademen, alle wolken die de wereld ooit gezien heeft en alle uitlaatgas­sen uit onze auto’s.

De samenstelling van de gassen in dit schilletje speelt de hoofdrol in het klimaatdebat.

Want de gassen die rondzweven in de dampkring, bepalen hoe warm het is op aarde. De zogenaamde ‘broeikasgassen’ houden warmte vast. Hoe? Nou, zo: