Brexit

De Brexit en het rumoer eromheen leggen bloot wat eerder onder het oppervlak bleef. We leren ‘de Britten’ op een andere manier kennen, maar ook de EU en de relaties binnen de Unie. Onze correspondenten vertellen wat ze opsteken van de Brexit.

15 verhalen sinds · Volgen via RSS
Kan de Brexit nog worden teruggedraaid? En nog 17 vragen voor wie de draad kwijt is
Tomas Vanheste, Marc Chavannes en Joris Luyendijk
Tomas Vanheste
Marc Chavannes
Joris Luyendijk