De mens als maat der dingen

Wat is de relatie tussen mens, dier, ding en natuur? De unieke positie die de mens daarin inneemt als autonoom, rationeel wezen staat ter discussie. Wij spraken denkers en wetenschappers over het einde van de mens als maat der dingen – en wat daarvoor in de plaats moet komen.

17 verhalen sinds afgerond · Volgen via RSS
Kan het recht de aarde redden?
Lynn Berger
Lynn Berger
Tijd om dingen serieus te nemen
Lynn Berger
Lynn Berger
Komt een boom bij de rechter
Lynn Berger
Lynn Berger