De mens als maat der dingen

Wat is de relatie tussen mens, dier, ding en natuur? De unieke positie die de mens daarin inneemt als autonoom, rationeel wezen staat ter discussie. Wij spraken denkers en wetenschappers over het einde van de mens als maat der dingen – en wat daarvoor in de plaats moet komen.

17 verhalen sinds afgerond

Wat de mens te doen staat nu die niet langer de maat der dingen is

We leven in het paradijs, maar het is gebouwd op drijfzand

Kan het recht de aarde redden?

‘Het onderscheid tussen mens, dier en ding is volstrekt kunstmatig geworden’

Kan de mens zich ‘buiten zichzelf’ denken?

Tijd om dingen serieus te nemen

Komt een boom bij de rechter