Spring naar inhoud

De mens als maat der dingen

Wat is de relatie tussen mens, dier, ding en natuur? De unieke positie die de mens daarin inneemt als autonoom, rationeel wezen staat ter discussie. Wij spraken denkers en wetenschappers over het einde van de mens als maat der dingen – en wat daarvoor in de plaats moet komen.

18 verhalen sinds afgerond · Volgen via RSS