Spring naar inhoud

Online advertenties

Op de online advertentiemarkt gaan honderden miljarden rond. Facebook en Google maken er de dienst uit en er is een surveillancesysteem opgetuigd dat zijn weerga niet kent. Wat voor wereld is dit? Wat gebeurt er met al die data? En: hoe goed werken advertenties nu eigenlijk?

8 verhalen sinds · Volgen via RSS