Spring naar inhoud

Wonen

Correspondent Josta van Bockxmeer onderzoekt wie er verantwoordelijk is voor de planning en bouw van woningen, en wie bepaalt wat ermee gebeurt als ze af zijn. Welke afwegingen zijn er gemaakt tussen sturing door de overheid en de vrijheid van marktpartijen? En wat zijn daarvan de gevolgen voor de mensen om wie het uiteindelijk gaat, de bewoners? 

32 verhalen sinds · Volgen via RSS