Thierrypicking.

Hoog tijd toe te voegen aan de Van Dale.

Thierrypicking is: selectief allerlei wetenschappelijk klinkende dingen zeggen om volstrekt onwetenschappelijke onzin te verkopen.

Bijvoorbeeld: je wilt doen alsof klimaatverandering niet echt een probleem is, dus zeg je: CO2 is ‘op zichzelf niet giftig’, het zit nota bene ‘in cola’. Allebei waar en allebei volstrekt irrelevant. Geen enkele stof is immers ‘op zichzelf giftig’, want dat is een kwestie van dosering: water is ook niet giftig, totdat je er tien liter achter elkaar van drinkt. Reken maar dat je dan een vergiftiging oploopt. En of het nu in cola zit of niet: met klimaatverandering heeft het allemaal niks van doen, want het gaat er niet om of CO2 giftig is, het gaat erom dat het warmte vasthoudt.

Nog een voorbeeld: je wilt een gevoel van Hollands glorie oproepen, dus zeg je: ‘Kijk, daar hangt-ie: het Plakkaat van Verlating, de oudste onafhankelijkheidsverklaring ter wereld.’ En dat zeg je dan terwijl je voor de Vredesverklaring van Münster staat, en het Plakkaat van Verlatinghe bedoelt, wat sowieso niet de oudste onafhankelijkheidsverklaring van de wereld is (want dat is die van Schotland).

Thierrypicking dus.

#thierrypicking klimaatwetenschap

Het meest recente hoogtepunt van Thierrypicking verscheen eind december, in de vorm van een filmpje getiteld ingesproken door Thierry Baudet en geplaatst op het YouTube-kanaal van Forum voor Democratie.

De strekking van het filmpje is dat er helemaal geen 97 procent overeenstemming onder klimaatwetenschappers zou bestaan over de menselijke invloed op de opwarming van de aarde, omdat de bron van dat percentage – klimaatwetenschapper John Cook – zou hebben gesjoemeld met de cijfers. In werkelijkheid laat tweederde van de onderzochte papers de oorzaak van klimaatverandering onvermeld, en die zou Cook onheus hebben weggelaten om op 97 procent overeenstemming te komen, aldus Baudet.

Nu kun je zeggen: geef die man niet zoveel aandacht, want dat maakt zijn invloed alleen maar groter. Maar het lijkt mij toch goed voor het publieke begrip van de wetenschap om de misleidende methodes van de Forum-leider nader uit de doeken te doen.

Want die methodes volgen altijd min of meer hetzelfde recept: zeg iets wat feitelijk klinkt (‘CO2 zit in cola!’), beroep je als het even kan op de autoriteit van de wetenschap die je probeert te ondermijnen (‘uit studies blijkt...’), en smeed er vervolgens conclusies van die met de wetenschap noch de werkelijkheid iets van doen hebben (‘CO2 is niet giftig!’).

Zo ook in dit filmpje. Het klopt dat de meeste klimaatonderzoeken de mens niet noemen als oorzaak van de opwarming. Dat vermeldt Cook ook expliciet in zijn onderzoeksresultaten. Veel klimaatonderzoeken gaan over andere onderwerpen dan de menselijke invloed op het klimaat, zoals de nu al waarneembare consequenties van een hogere gemiddelde temperatuur op flora, fauna en oceanen.

Maar dat doet, anders dan Baudet suggereert, niets af aan het feit dat er onder klimaatwetenschappers inmiddels een is bereikt over het causale verband tussen de huidige verandering van het klimaat en onze CO2-uitstoot.

Een consensus die al in talloze studies, naast die van die Cook, is geconstateerd en herbevestigd – en die Baudet natuurlijk, al Thierrypickend, achterwege laat. Want waar zijn en studies gebleven, Thierry? En waarom onderschrijven de het en nog meer dan officieel deze consensus dat de opwarming van de aarde door menselijke toedoen wordt veroorzaakt?

Sterker nog, die enorme wetenschappelijke consensus is zelf een van de redenen dat de oorzaak vaak niet meer genoemd wordt: het is inmiddels established fact – een feit dat zozeer bewezen wordt geacht dat ze onvermeld wordt gelaten, zoals de meeste natuurwetenschap ook niet meer expliciet vermeldt dat de aarde rond is. Of zoals klimaatwetenschapper Bart Verheggen het goed dat de meeste biologen de evolutietheorie niet noemen in hun onderzoek, wil niet zeggen dat ze er niet in geloven.

Dat de meeste biologen de evolutietheorie niet noemen in hun onderzoek, wil niet zeggen dat ze er niet in geloven

En het wordt nog erger: in het filmpje zegt Baudet doodleuk dat 75 procent van alle klimaatonderzoeken de toename van CO2 in onze atmosfeer wél als oorzaak van de opwarming vermeldt – iets wat hij eerder nog afdeed als onzin. ‘Volkomen duistere, hekserijachtige quasi-wetenschap over CO2’, afgelopen zomer in Pauw. Inmiddels erkent hij dat feit kennelijk volmondig: ‘Als je naar de brondata van Cook kijkt, en een uitsplitsing maakt, zie je dat het overgrote meerendeel, 75 procent, enkel de stelling ondersteunt dat CO2 invloed heeft op het klimaat.’

U weet wel: die CO2 die uit onze cola ontsnapt.

Quasiwetenschap ontmaskeren

Dit soort goochelarij met feiten ter bevordering van een klimaatontkennende politieke agenda verdient weerwoord, iedere keer als Baudet haar op quasiwetenschappelijke toon debiteert.

Want wat een later onderzoek van Cook ook liet zien, is dat de consensus over door de mens veroorzaakte klimaatverandering sterk correleert met de mate van expertise in de klimaatwetenschap: hoe meer kennis men van het klimaat heeft, hoe sterker de consensus over de menselijke invloed erop is. Iets wat Cook et al. uitgebreid hebben toegelicht en gedocumenteerd, zoals het een wetenschapper betaamt.

Ik zou daarom willen voorstellen van Thierrypicking niet alleen een officieel woord, maar ook een hashtag te maken. Verkondigt de Forum-leider weer politieke propaganda onder het mom van zogenaamde wetenschap? Ontmasker het dan voor wat het is:

#thierrypicking

Lees verder

Thierry Baudet verkondigde in 2 minuten 18 onwaarheden over het klimaat. Dit zijn ze Onlangs verkondigde FvD-voorman Thierry Baudet in de talkshow van Jeroen Pauw achttien onwaarheden in twee minuten over het Klimaatakkoord. Velen vroegen mij: welke dan? Bij dezen. Lees hier mijn column terug