Spring naar inhoud

Kamervragen na ‘Hoe de wetenschap wordt geweerd uit de crèche.’

Het stuk ‘Hoe de wetenschap wordt geweerd uit de crèche’ is aanleiding geweest voor het stellen van Kamervragen aan minster Lodewijk Asscher van Sociale Zaken over de gang van zaken bij het Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK). CDA-Tweede Kamerlid Pieter Heerma wilde van de minister weten of het waar was dat de vier hoogleraren en een bestuurslid van het BKK zijn opgestapt. Daarnaast vroeg hij of de kosten van de trainingen die BKK selecteerde voor de crècheleidsters doorslaggevender zijn geweest voor de keuze dan de kwaliteit van de trainingen.

Ook sprak hij zijn zorg uit over de opmerking van opgestapt hoogleraar Ruben Fukkink die in een blog schrijft dat het BKK afscheid heeft genomen van de wetenschap – Heerma wilde weten of de minster deze zorg deelde. Tot slot wil Heerma weten of Asscher openstaat voor een heroverweging van zijn besluit om de subsidies toe te kennen aan de vijf partijen aan wie is toegezegd dat ze een training mogen ontwikkelen.

De antwoorden van Asscher zijn heel formeel. Het klopt inderdaad dat vijf commissieleden zijn opgestapt, dat heeft hij afgelopen vrijdag gehoord van het BKK. Hij betreurt dat ook want hij vindt het belangrijk dat ‘wetenschap en praktijk bij elkaar komen.’ Maar hij vindt dat de BKK dit probleem zelf moet oplossen. Hij wijst erop dat de aanbestedingsprocedure ‘volgens een heldere en transparante manier is verlopen.’ Heroverweging van de beslissing van het BKK kan niet; geen van de partijen die niet zijn geselecteerd om hun trainingen te geven, heeft bezwaar gemaakt.

Heerma is teleurgesteld in het antwoord. Hij vindt dat de minister erg blijft hangen aan de procedure en helemaal voorbij gaat aan de ernst van de zaak: vier hoogleraren zijn opgestapt. Dat is nogal wat.

Ook Steven van Weyenberg van D66 vindt dat de minster zich achter de procedure verschuilt: ‘Drie wetenschappers nemen namelijk wél afscheid van het BKK.’ Hij wil graag tekst en uitleg voor alle dubbele petten die alle betrokken partijen op lijken te hebben in de wereld van de kinderopvang.

Asscher vindt zijn vraag te vaag en vraagt van de Weyenberg om zijn vraag schriftelijk in te dienen.

Paul Ulenbelt van de SP vraag Asscher of hij niet in gesprek kan gaan met de vier hoogleraren om er achter te komen wat er nou precies aan de hand is met de kwaliteit van de kinderopvang en waar hun kritiek uit bestaat.

Asscher antwoordt dat de kwaliteit hier niet ter discussie staat maar dat we het hebben over een aanbestedingsprocedure. Je ziet wel vaker dat er een conflict ontstaat tussen de mensen die de beoordelingscriteria opstellen en degenen die uiteindelijk de beslissing nemen. Dat is niks nieuws.

Asschers partijgenoot Keklik Yücel zegt te begrijpen dat de minster vanuit zijn positie op dit moment geen antwoord kan geven op de vragen. Ze zegt dat ze het jammer vindt dat nu de indruk is ontstaan dat de prijs belangrijker is geweest dan de kwaliteit van de trainingen. Zij zou graag willen dat de minister een brief stuurt waaruit blijkt dat de wetenschappelijke kennis is geborgd als het gaat om beslissingen rond de kinderopvang.

Asscher zegt dat het helemaal niet gek is om prijs en kwaliteit tegen elkaar af te wegen, mits er voldoende kwaliteit is om een partij een opdracht te gunnen. Hij hoopt dat BKK de kwestie goed oplost.

Inmiddels in bekend geworden dat CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA en ook de VVD een Kamerdebat willen over deze kwestie.

Bekijk hier de vragen die zijn gesteld en de reactie van de minister Lees hier ‘Hoe de wetenschap werd geweerd uit de crèche’
Correspondent Kinderomgang