Spring naar inhoud

Oproep! Teken deze petitie om mobieltjes uit de klas te krijgen

Ik heb een petitie getekend

Niet omdat ik per se vind dat de overheid scholen zo’n landelijk verbod zou moeten opleggen, wel omdat ik vind dat een schoolleider die onderwijs serieus neemt mobieltjes op z’n school zou moeten verbieden. Een petitie kan de druk opvoeren.

Naar de schadelijke gevolgen van smartphones in de klas is genoeg onderzoek gedaan.

Daaruit blijkt bijvoorbeeld: op scholen die smartphones hebben verboden, presteren leerlingen beter. Het effect van het verbod op telefoons staat ongeveer gelijk aan één uur extra les per week. Vooral zwakkere leerlingen hebben baat bij zo’n verbod, blijkt uit

En er is ook En En En nog veel meer onderzoek dat laat zien: smartphones in de klas leiden af en dat is niet goed voor het leren.

Natuurlijk kunnen smartphones ook handig worden ingezet tijdens de les. Maar dat voordeel weegt bij lange na niet op tegen het grote nadeel: leerlingen die voortdurend afgeleid zijn. Ruim 40 procent van de scholieren geeft aan tijdens de les stiekem privéberichtjes te sturen, ruim een op de drie checkt berichtjes tijdens de les, een kwart luistert stiekem muziek en een op de vijf

In een ideale wereld zou onderwijs zo interessant zijn dat leerlingen er niet eens meer aan denken hun telefoon erbij te pakken. Maar zolang die wereld er niet is, kan een verbod op smartphones op school leraren helpen hun leerlingen bij de les te houden.

Daarom roep ik je op om de petitie ook te tekenen.

Teken de petitie! Ik verbood smartphones in mijn klas en schreef er in 2016 dit verhaal over
Correspondent Onderwijs